Categorie: Schuldhulp

Preventie, ‘schone lei’ en vangnet bij betalingsproblemen

Verzekeraars komen met een uitgebreid pakket aan maatregelen om klanten die in de nasleep van de coronacrisis in financiële problemen komen, nog beter bij te staan. Zo kunnen klanten die een schuldsaneringstraject succesvol hebben afgerond, zich daarna met een ‘schone lei’ weer verzekeren. Tijdens de schuldsanering is er voor hen een betaalbare vangnetverzekering die de …

Lees verder

Drentse gemeenten starten campagne “Kom uit je schuld”

Er zijn de laatste tijd vele initiatieven ontstaan welke ertoe moeten leiden dat schulden worden teruggedrongen. En dat bewust omgaan met de financiële mogelijkheden belangrijk is. In de provincie Drenthe beginnen gemeenten deze maand met de regionale voorlichtingscampagne “Kom uit je schuld” Lees hier verder. Via de BKR-schuldenmonitor is zichtbaar waar in ons land de …

Lees verder

Corona zorgt ook voor schulden bij mensen die eerder nooit in de problemen kwamen

Een nieuwe groep Nederlanders heeft als gevolg van de coronapandemie schulden, meldt incassobureau Intrum op basis van jaarlijks onderzoek. Het gaat volgens Intrum om mensen die nauwelijks ervaring hebben met incasso’s. Het bureau noemt dat „zorgwekkend” en gevaarlijk, omdat deze groep geneigd is een incasso te negeren en daardoor schulden kunnen oplopen. Lees hier verder.

Schaam je niet voor je schuld en zoek hulp

Bij 1 op de 12 Nederlandse huishoudens is er – zonder corona – sprake van geregistreerde problematische schulden. Volgens het CBS (cijfers van tot en met 2018) zijn dat er ongeveer 650.000. Daarnaast is er bij 350.000 huishoudens het risico op problematische schulden. Lees hier verder.

Schuldhulpverlening gehinderd door sluiting loketten

Schuldhulpverleners zien sinds de coronapandemie minder mensen face to face, waardoor juist de meest kwetsbare groepen minder toegang tot hulp hebben. Wel worden de eerste tekenen gesignaleerd van zzp’ers en mkb’ers die door de crisis in financiële problemen komen. Lees hier verder. Mensen met beginnende schulden die voor laagdrempelige hulp bij de gemeente aankloppen, komen vanaf …

Lees verder

Conferentie Aanpak van Problematische Schulden gaat online

Al 23 jaar worden de ontwikkelingen in het minnelijk en het wettelijk traject en bij schuldeisers gevolgd tijdens de jaarconferentie De Aanpak van Problematische Schulden. Door de coronacrisis dreigde deze lange reeks onderbroken te worden, maar op 3 december a.s. gaat de conferentie alsnog online door. Het programma van deze dag is als vanouds goed …

Lees verder

Nauwere samenwerking om oplopende schulden te voorkomen

Door het coronavirus groeit het aantal huishoudens met problematische schulden naar verwachting tot ca. 2,4 miljoen. Ongeveer 85% van deze mensen is niet in beeld bij de formele schuldhulpverlening. Mensen wachten gemiddeld vijf jaar voordat ze hulp inschakelen, waardoor schulden en de bijkomende problemen zich opstapelen. Daarom hebben de Nederlandse Schuldhulproute (NSR) en SchuldenlabNL kort geleden de samenwerking bevestigd …

Lees verder

Online lancering nieuwe e-learning ‘Werk & Schulden’

De nieuwe, interactieve e-learning rond Werk & Schulden is klaar en wordt op donderdag 26 november 2020 tussen 11.00 en 12.00 uur tijdens een online sessie gepresenteerd door Nadja Jungmann en Josje Dikkers van de Hogeschool Utrecht. Lees hier verder.

Is massaal kwijtschelden de remedie tegen nieuwe schuldencrisis ?

De schuldenproblematiek blijft onveranderd groot. Bijna dagelijks verschijnen er nieuwe initiatieven voor schuldhulp. Dat er aantoonbaar vaak financiële problemen bij particulieren ontstaan in verband met verkeerd gedrag blijft onbelicht. Nu neemt ook de roep om schulden maar kwijt te schelden toe. Welke garantie geeft dit dat de schuldenaar niet daarna weer nieuwe schulden zal creëren? …

Lees verder

Een goed gesprek kan schulden voorkomen

Iemand met schulden helpen is goed, schulden voorkomen is beter. Daarom biedt woningcorporatie Rochdaele huurders aan om mee te kijken in hun huishoudboekje. Lees hier verder.