Categorie: Schuldhulp

Nationale ombudsman geeft antwoord op vragen over vroegsignalering

Hoe gaan gemeenten om met de wettelijke plicht tot vroegsignalering? Hebben ze voldoende oog voor de inwoners die ze tegenkomen? Waarom accepteert niet elke inwoner de aangeboden hulp? Vragen, waar Nationale ombudsman Reinier van Zutphen op 13 november antwoord op geeft. Hij presenteert zijn nieuwste onderzoek op de Landelijke Bijeenkomst Vroegsignalering van de NVVK. Lees …

Lees verder

NVVK Live: de eerste ervaringen met 18 maanden-schuldregelingen

Op donderdag 28 september tussen 16.00-17.00 uur is de eerstvolgende maandelijkse NVVK-talkshow. Deze keer over de tekortschietende vergoeding voor bewindvoerders en met schuldhulpverleners wordt een gesprek gevoerd over de eerste 18 maanden-regelingen en de daaraan verbonden begeleiding. NVVK-voorzitter Marco Florijn presenteert de aflevering. Meld je hier aan als je erbij wilt zijn.

Belastingdienst verlengt schuldregeling ondernemers

De Belastingdienst verlengt de coulante houding jegens ondernemers met een half jaar. Wie belastingschulden niet kan opbrengen, krijgt tot 1 april de kans om de schulden te saneren. Een voorwaarde is dat de ondernemers met alle schuldeisers een saneringsakkoord moet hebben gesloten. Lees hier verder.

Schulden drijven mensen tot wanhoop – en erger. Webinar op 04 september !

Mensen met schulden hebben twee keer zo vaak zelfmoordgedachten als mensen zonder schulden. Een financiële hulpverlener maar ook deurwaarder komt dit onderwerp dus vroeg of laat tegen. Hoe ga je daar professioneel mee om? Daarvoor organiseert stichting 113 Zelfmoordpreventie een webinar. ‘De schuldenproblematiek neemt toe: er is een verontrustende toename in het aantal mensen met …

Lees verder

Bijna twee derde minder klanten met verhoogd risico bij aflossingsvrije hypotheek

Het aantal hypotheekbezitters met een verhoogd risico op betalingsproblemen en/of een restschuld is de afgelopen jaren met 63% gedaald. De AFM heeft hypotheekaanbieders in de afgelopen jaren aangespoord om een aanpak te ontwikkelen voor potentieel kwetsbare klanten met een (deels) aflossingsvrije hypotheek. Het blijft noodzakelijk dat hypotheekaanbieders zich ook de komende jaren inspannen om klanten …

Lees verder

Kabinet wil armsten steunen, ondanks ‘krakende’ staatskas

Het huishoudboekje laat weinig ruimte voor extra uitgaven, maar het kabinet wil toch komen met een maatregelenpakket om te voorkomen dat de armste Nederlanders hun rekeningen niet kunnen betalen. Demissionair premier Mark Rutte zei vrijdag na de ministerraad de achteruitgang in koopkracht van de huishoudens met de laagste inkomens op zijn minst te willen beperken. …

Lees verder

Schouten wil instroom schuldhulpverlening verhogen

Het kabinet werkt samen met de VNG, NVVK en Divosa aan een voorstel voor het verhogen van de instroom in de schuldhulpverlening. Dat schrijft demissionair minister Carola Schouten in een brief aan de Kamer. CBS cijfers laten zien dat het aantal mensen in de wettelijke schuldsanering gestaag afneemt, terwijl het aantal mensen met schulden niet …

Lees verder

Graag uw mening !

Op 1 januari 2021 is de Wvbvv ingevoerd. Dat betekent een nieuwe manier van werken met de beslagvrije voet. De Tweede Kamer wil, gezien de grote impact van deze wet, niet te lang wachten met een eerste evaluatie. Het ministerie van SZW en JenV hebben onderzoeks- en adviesbureau AEF daarom gevraagd om een tussentijdse evaluatie …

Lees verder

BKR wil tijdelijk schulden schrappen na bankroet schuldenbedrijf

Consumenten die door een schuld bij de failliete schuldhandelaar Direct Pay Services (DPS) problemen hebben bij het afsluiten van een nieuwe lening krijgen binnenkort hulp. Schuldenregister BKR wil de registratie van de schulden tijdelijk uit het register halen. Lees hier verder.  

Monitor Schuldhulpverlening januari, februari en maart 2023 in beeld

Divosa en de NVVK publiceren elk kwartaal de Monitor Schuldhulpverlening in onzekere tijden. De monitor geeft een actueel beeld van de ontwikkeling van het aantal aanmeldingen voor schuldhulpverlening én het aantal gestarte schuldregelingen. De monitor wordt samengesteld op basis van de inbreng van een vast panel van respondenten, die samen zo’n 120 gemeenten representeren. Deze …

Lees verder