Categorie: Divers

Veel valse 50-euro biljetten

In 2019 heeft de Nederlandsche Bank (DNB) 38.900 valse eurobiljetten onderschept. Wereldwijd werden 559.000 van deze biljetten aangetroffen. Naast de 50-eurobiljetten betrof dit ook valse 20-eurobiljetten. Lees hier verder.  

Kwart van de bevolking is bereid tot geweld tegen de overheid

Een kwart van de Nederlanders zegt bereid te zijn om geweld tegen de overheid te gebruiken. Voor hen is de maat vol. Maatschappelijk ongenoegen is hier een centrale reden voor. Dat blijkt uit een onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen. Lees hier verder.  

Onderzoek financiële goede voornemens

Eind 2019 heeft SAMR in opdracht van Wijzer in geldzaken een onderzoek uitgevoerd naar financiële goede voornemens. De meting is uitgevoerd onder een representatieve steekproef van n=1.033 Nederlanders in de leeftijd 18+. Waar vorig jaar veel respondenten noemden dat ze (meer) wilden sparen in 2019, wordt er nu in verhouding vaker gezegd dat men geen …

Lees verder

Kopen op de pof zorgt voor problemen

Ondanks het feit dat achterstallige betalingen op kredieten bij thuiswinkelorganisaties is teruggedrongen van 34 naar 26 procent (deels overigens doordat dossiers door oninbaarheid zijn gesloten!) vindt minister Hoekstra van Financiën de betaalachterstanden onacceptabel hoog. Thuiswinkelbedrijven moeten van hem meer doen om die problemen te voorkomen, veel mensen die op afbetaling kopen zitten al in een …

Lees verder

Goed voornemen voor 2020: (meer) sparen

Een in opdracht van Wijzer in geldzaken uitgevoerd onderzoek gaf aan, dat Nederlanders in de leeftijd van 18+ goede financiële voornemens hebben. Men wil minder geld uitgeven aan zaken die niet echt nodig zijn en verder staat sparen voor onverwachte uitgaven ook hoog op de lijst met goede voornemens. Lees hier verder.  

Hypotheekschuld probleem na pensionering

Tienduizenden huishoudens komen na hun pensionering mogelijk in de knoei door de restschuld van hun aflossingsvrije hypotheek. Daarvoor waarschuwt Netspar. Volgens het pensioeninstituut komen zij aan alle kanten klem te zitten bij het aflopen van hun hypotheek. Wie bij een aflossingsvrije hypotheek maandelijks alleen rente betaalt, moet de totale som aan het einde van de …

Lees verder

Alimentatieverplichting wijzigt per 01 januari 2020

Aangezien de partneralimentatie per 01 januari 2020 drastisch wordt versoberd, zien meerdere advocaten de laatste tijd een enorme toename van het aantal verzoeken om echtscheiding. Het moment waarop het tot echtscheiding en partneralimentatie bij de rechter wordt ingediend is bepalend en kan nu nog voordelig uitpakken in het geval de eisende partij geld gaat ontvangen. …

Lees verder

Toename ouderen in armoede

Een al jaren niet geïndexeerd pensioen, het vervallen van de partnertoeslag in 2015 en een verminderde kans op werk: seniorenorganisatie KBO-PCOB luidt de noodklok. Tien procent van de 90-plussers leeft zelfs in armoede. Lees hier verder.  

Adreswijziging hoofdkantoor ING

Afschriften van exploten ten behoeve van de ING Groep N.V. kunnen worden betekend aan het nieuwe adres op de Bijlmerdreef 6 / Heeremadreef 1 (toren B), 1102 CT Amsterdam. Entree aan de achterzijde van het gebouw tegenover het Elizabeth Cady Stantonplein.  

Flinke afname betalingsachterstand hypotheek

Op 1 oktober 2019 hadden bijna 70.000 consumenten een betalingsachterstand van minimaal drie maanden op hun hypotheek. Dit is een afname van ongeveer 12,5% ten opzichte van een jaar eerder. Lees hier verder.