Blogarchief

Solvabiliteit

de mate waarin de onderneming in staat is het totale vreemd vermogen terug te betalen

Sommatie

een schriftelijke voorkeur of mondelinge mededeling waarin een in gebreke gestelde wordt aangezegd dat binnen een bepaalde termijn moet worden voldaan aan een betalings verplichting

Spookburgers

Dit zijn personen die wél in Nederland verblijven, maar niet staan ingeschreven in de Basisregistratie personen (BRP).Vanaf het moment dat iemand niet ingeschreven staat in de Basisregistratie personen, is er geen recht meer op een uitkering.

SRCM-norm

De insteek van de SRCM-norm is dat er bij een schuld gezocht wordt naar een oplossing voor alle partijen. Dat de klant-debiteur perspectief heeft op het oplossen van zijn schuldpositie en dat de schuldeiser zicht heeft op betalingen op de openstaande vordering. In de naamgeving en de uitwerking van de norm worden daarom apart de …

Lees verder

Statutaire zetel

Het officiële adres van een vennootschap of rechtspersoon, de officiële hoofdvestiging van een bedrijf of instelling, de locatie waar deze volgens de statuten gevestigd is.

Stichting Netwerk Gerechtsdeurwaarders

Zie bij SNG

Stille vennoot

De stille vennoot is een geldschieter. Hij is aansprakelijk tot het bedrag dat hij heeft geïnvesteerd.

Stornering

een door de bank geweigerde incasso opdracht

Stuiting

onderbreking van een verjaringstermijn

Subsidiair

volgt altijd op primair met primair wordt de maximaal haalbare vordering of tenlastelegging aangegeven subsidiair wordt de vordering anders geformuleerd als verwacht wordt dat de eerste vordering primair niet tot het beoogde resultaat zal leiden bijvoorbeeld primair wordt ten laste gelegd dat verdachte diefstal met geweld heeft gepleegd subsidiair wordt alleen diefstal ten laste gelegd