Phisingmail: dreigen met deurwaarder

Een aantal inwoners van de gemeente Weststellingwerf heeft een phishingmail ontvangen. In deze  e-mail staat dat de gemeentelijke belastingen en afvalstoffenheffing niet zijn betaald. Als niet binnen drie dagen wordt betaald, neemt de deurwaarder spullen in beslag. Lees hier verder.

Belastingdienst bestempelde tienduizenden mensen als fraudeur bij de inkomstenbelasting

De Belastingdienst heeft jarenlang op basis van profilering en vermoedens tienduizenden mensen bestempeld als fraudeur bij de aangifte inkomstenbelasting. Lees hier verder.

Megaboete van 830.000 euro voor BKR

Kredietregistratiestichting BKR heeft een boete van 830.000 euro gekregen van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) De kwestie betreft een eerdere werkwijze van BKR. Lees hier verder.

COVID-19 en de schuldenproblematiek in Nederland

Een miljoen Nederlanders ervaart dagelijks een harde realiteit. Ze kampen met problematische schulden en liggen daar vaak wakker van. SchuldenLabNL samen met Deloitte in kaart gebracht hoe urgent de situatie is. Lees hier verder.

Kabinet stelt eisen aan incassosector

Incassobureaus moeten binnenkort een vergunning hebben en worden vervolgens opgenomen in een incassoregister. Doel is de kwaliteit van de incassowerkzaamheden te verbeteren. Tevens wordt hierdoor het kaf van het koren gescheiden. Tijdens het DCN-symposium op 07 oktober in Nijkerk is het een van de onderwerpen. Lees hier verder.

Aantal wettelijke schuldsaneringen blijft dalen

De instroom in de Wsnp (Wet schuldsanering natuurlijke personen) daalde in 2019 sterk. De daling wordt niet gecompenseerd door een stijging in minnelijke schuldhulptrajecten. De trend is al langer zichtbaar en betekent dat steeds minder mensen effectief van hun schulden af geholpen worden. Dat blijkt uit de Monitor Wsnp die door de Raad voor Rechtsbijstand is gepresenteerd. Lees hier verder.

Van uitkering naar werk

Voor veel mensen die de overstap willen maken van een uitkering naar werk, is het onduidelijk welke financiële gevolgen dat met zich meebrengt. De Uitkeringnaarwerk-berekenaar van het Nibud brengt die in kaart. Staatssecretaris Tamara van Ark en Nibud-directeur Arjan Vliegenthart lanceerden de tool. Lees hier verder.

Eén ‘overheidsconvenant’ per 1 juli van kracht

Ruim een half miljoen Nederlanders hebben problematische schulden. Overheidsschulden maken een belangrijk deel uit van het schuldenpakket van de gemiddelde hulpvrager. Om ze op te lossen, zetten de Belastingdienst, UWV, CJIB, Sociale verzekeringsbank, het CAK en DUO samen met de NVVK, de vereniging van geldontzorgers, in april een belangrijke stap met de presentatie van ‘Eén Overheidsconvenant’. Vanaf  01 juli 2020 is het convenant van kracht. Lees hier verder.

Normen beslagvrije voet per 1 juli 2020

Ieder jaar worden op 01 januari en op 01 juli de normbedragen voor de vaststelling van de beslagvrije voet aangepast. Lees hier verder voor de bedragen die vanaf 01 juli van toepassing zijn.

Speciale Ombudsman voor belastingzaken

Er moet een ombudsman komen voor belastingzaken, vindt de Tweede Kamer. Die moet mensen bijstaan in het labyrint dat de belasting- en toeslagregels soms vormen en opkomen voor hun rechten. De toeslagenaffaire waarin mensen onterecht werden beschuldigd van fraude en soms in grote problemen kwamen, is mede een aanleiding om met dit voorstel te komen. Lees hier verder.