juli 2020 archief

Flanderijn lanceert videobellen voor klanten

Direct en persoonlijk contact, maar toch op afstand. Dat maakt deurwaarderskantoor Flanderijn sinds 16 juli mogelijk door middel van videobellen. Lees hier verder.

Wetsvoorstel kwaliteit incassodienstverlening (Wki)

Het Wetsvoorstel is –na instemming door de ministerraad- op 10 juli jl. voor advies aan de Raad van State gestuurd. Naar verwachting zal het wetsvoorstel in het 4e kwartaal van 2020 worden ingediend bij de Tweede Kamer. Wellicht kunnen meer mededelingen worden gedaan tijdens het DCN symposium op 07 oktober, het Wki is een van de …

Lees verder

Geen beslag meer op Bello

De Wet van 3 juni 2020 tot wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de Faillissementswet in verband met de herziening van het beslag- en executierecht, zorgt voor nogal wat veranderingen. Zo is het bij het leggen van een beslag op een motorvoertuig niet meer nodig deze aan te treffen en is het verboden …

Lees verder

Daling aantal klachten tegen deurwaarders

Het aantal klachten tegen gerechtsdeurwaarders dat de Kamer voor Gerechtsdeurwaarders jaarlijks ontvangt, is gestabiliseerd. Vóór 2018 ontving de Kamer jaarlijks meer dan 1200 klachten. In 2018 en 2019 waren het er ruim 600. Lees hier verder. Tijdens het DCN-symposium op woensdag 07 oktober spreekt dhr. S. Maayen, secretaris bij de Kamer voor Gerechtsdeurwaarders.

Nederlandse consument wil veto tegen extra EU-schuld

Ruim twee derde van de Nederlanders (69 procent) wil een veto tegen een nieuwe gemeenschappelijke schuld met andere EU-landen, zo blijkt uit een onderzoek van Maurice de Hond. Deze schuld leidt mogelijk tot koopkrachtverlies op de langere termijn en geld- en Nederlandse pensioenontwaarding. Lees hier verder.

Belastingdienst hervat stapsgewijs verzending herinneringen en aanmaningen

De Belastingdienst stuurde de afgelopen maanden in verband met de coronacrisis geen betalingsherinneringen en aanmaningen. Ook andere werkzaamheden werden tijdelijk gestopt, zoals controles bij bedrijven. Nu de coronamaatregelen zijn versoepeld en het economische leven weer op gang komt, hervat de Belastingdienst deze werkzaamheden weer.  Lees hier verder.

Spoedwet: huurders met tijdelijk contract kunnen verlengen vanwege corona. Er mag door de crisis ook niemand uit woning worden gezet

Huurders die getroffen worden door de coronacrisis, kunnen nog tot 1 november het tijdelijke huurcontract verlengen. Dat heeft het kabinet in een spoedwet geregeld. Verhuizen zou in deze periode waarin ‘alles op z’n kop staat’ moeilijker zijn dan normaal. Lees hier verder.

Lenen voor aankoop woning moeilijker

Het is sinds het uitbreken van de coronacrisis moeilijker geworden om bij de bank een hypotheek te krijgen. De acceptatiecriteria zijn strenger geworden, zo stelt toezichthouder De Nederlandse Bank (DNB) vast. Lees hier verder.

Strengere aanpak van geweld tegen mensen met publieke functie

Iemand die geweld pleegt tegen mensen die een publieke taak uitvoeren, komt er straks in de rechtbank niet meer vanaf met een taakstraf. Een taakstraf past niet bij de strengere aanpak die het kabinet voorstaat. Het gaat niet alleen om geweld en agressie tegen politiemensen, brandweer of opsporingsambtenaren, maar ook om bijvoorbeeld medewerkers in de …

Lees verder

Noodverordening blijft mogelijk in coronanoodwet

Het veel bekritiseerde ontwerp voor een coronanoodwet is grondig gewijzigd. Wie een coronaboete is opgelegd, hoeft straks niet te vrezen een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) mis te lopen en achter de voordeur wordt niet gecontroleerd. Het wetsvoorstel, dat maandag aan de Tweede Kamer is voorgelegd, ‘lijkt niet meer op het eerste concept’, zegt het kabinet. …

Lees verder