Categorie: Schuldhulp

Maandelijks beslag gaat niet samen met maandelijks inhouden vakantiegeld

Wie een bijstandsuitkering geniet en ook schulden heeft, moet 5 % van zijn uitkering afdragen aan de schuldeisers. Als de gemeente ook nog 5 % reserveert voor vakantiegeld, zakt de betrokkene onder het bestaansminimum van 95 % van zijn uitkering. Daar heeft minister Schouten van Armoedebeleid nu een uitspraak over gedaan. Lees hier verder.

Meer schulden oplossen in één beslag

Op dinsdag 24 oktober werd het wetsvoorstel “Meedelen in beslag” met een toelichting aangeboden aan de leden van de vaste Kamercommissie voor Sociale zaken en Werkgelegenheid door Marc Mulder van Movisie en Gerechtsdeurwaarder Paul Otter van Syncasso. Het wetsvoorstel “Meedelen in beslag” is doorontwikkeld vanuit een eerder gepubliceerd whitepaper over de Geregistreerde Schuldregeling. Het wetsvoorstel regelt …

Lees verder

Schulden klein houden en perspectief bieden

Op 05 oktober is het rapport “schulden klein houden en perspectief bieden” gepubliceerd. Auteurs Prof. dr. Nadja Jungmann en Mr. André Moerman schreven het rapport in opdracht van de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG). Lees hier meer informatie rond het rapport en hier het rapport zelf.

Geldzorgen nemen toe, 30% van de rekeningen blijft onbetaald

Steeds meer Nederlanders kampen met geldproblemen, blijkt uit het jaarlijkse European Consumer Payment Report (ECPR) van credit managementorganisatie Intrum, onder 1.000 Nederlandse consumenten. Zo geeft bijna een derde (30 procent) van de Nederlanders aan dat ze in de afgelopen twaalf maanden minimaal één of meerdere keren een rekening niet of te laat hebben betaald. Vorig …

Lees verder

Schadevergoeding kan buiten Wsnp gelaten

Iemand die in een wettelijk schuldhulpverleningstraject (Wsnp) zit en compensatiegeld ontvangt van de overheid, moet dat bedrag gebruiken om de schulden te betalen en mag het geld niet zelf houden. Het (Europese) recht blijkt ruimte te bieden om daarvan af te wijken, concluderen onderzoekers van de Rijksuniversiteit Groningen. (RUG) Naar aanleiding van een motie van …

Lees verder

Convenant brengt rust in schuldbemiddeling

Corporaties doen er, vaak in samenwerking met gemeenten, alles aan om huurders met problematische schulden uit de brand te helpen. Kan dit nog sneller en eenvoudiger? Ja, zeggen Aedes en branchevereniging NVVK, die met het modelconvenant huurachterstanden, en inmiddels 11 deelnemende corporaties, koersen op een snel akkoord bij schuldregelingen. Lees hier verder.

Menselijke maat moet norm zijn bij overheidsincasso

Problematische schulden en kinderarmoede zijn het gevolg wanneer een overheidsschuldeiser vorderingen incasseert zonder daarbij de ‘menselijke maat’ in het oog te houden. Daarom moeten rijk en gemeenten hun invorderingsbeleid ‘sociaal verantwoord’ vormgeven, schrijft de Inspectie Justitie en Veiligheid in het rapport ‘Het kind van de rekening’. Het onderzoeksrapport gaat na waarom kinderen uit gezinnen die …

Lees verder

Werken bij een deurwaarder en zelf 40.000 euro schuld hebben: wat kan je van die ervaring leren?

Cherida Romy werkte jaren voor een hypotheekverstrekker en een deurwaarder, en sleepte tegelijk zelf 40.000 euro schuld met zich mee. Tot ze besloot zich aan te melden voor schuldhulpverlening. Wat gebeurt er dan, welke ervaringen doe je op en wat zou er kunnen veranderen om de hulp aantrekkelijker te maken? Lees hier verder.

Meer telefoontjes naar Juridisch Loket dan jaar geleden

Sinds het begin van dit jaar is het voor mensen mogelijk om kosteloos contact op te nemen met het Juridisch Loket. Spoedvragen worden onmiddellijk beantwoord, terwijl voor andere vragen een jurist terugbelt of een afspraak wordt ingepland bij een nabijgelegen Juridisch Loket. Recente onderzoeksresultaten onder degenen die contact hebben opgenomen, wijzen uit dat zij de …

Lees verder

Nog niet iedere gemeente aangesloten op VISH

De Verwijsindex Schuldhulpverlening vertelt deurwaarders wie van hun klanten schuldhulp krijgt. Het aantal gemeenten dat hulpvragers aanmeldt in VISH, stijgt snel. Op dit moment is 77 % aangesloten of ermee bezig. 80 gemeenten hebben zich nog niet aangemeld bij VISH. Lees hier verder.