Categorie: Rechtspraak

Kabinet wil af van fiscaal verschoningsrecht

Het kabinet wil het verschoningsrecht voor advocaten en notarissen aanpassen. Belastingplichtigen mogen zich niet langer verschuilen achter de vertrouwensrelatie met deze beroepsgroepen als de fiscus om informatie vraagt, zo is te lezen in het Advocatenblad.

Geen RABOBANK-rekening voor coffeeshophouder

Een coffeeshophouder in de gemeente Rotterdam die al jaren probeert een zakelijke bankrekening te openen bij Rabobank om een flinke hoeveelheid contant geld op te storten heeft tijdens een cliëntenonderzoek onvoldoende inzicht gegeven, zo is het oordeel van het Gerechtshof Den Haag. Rabobank heeft de aanvraag van de coffeeshophouder daarom met een beroep op de Wwft …

Lees verder

Ondanks corona, toch woninguitzetting

Een bewoner van een woning veroorzaakte structureel dermate veel problemen door geluidsoverlast, besmeuring van het trappenhuis en vernielingen, dat de kantonrechter heeft besloten dat de man zijn woning binnen twee maanden na betekening van het vonnis moet hebben verlaten. Uitzettingen vanwege openstaande huurnota’s zijn even niet aan de orde, voor overlastgevers is dit dus anders. …

Lees verder

Corona-spoedwet in werking getreden

Door de coronaproblematiek wordt de gang naar de rechter beperkt. Fysieke aanwezigheid is soms niet nodig, elektronische communicatiemiddelen bieden een oplossing om zaken toch te kunnen behandelen. Lees hier verder.

Coronacrisis: Rechtbanken sluiten hun deuren

De rechtbanken, gerechtshoven en bijzondere colleges sluiten vanaf dinsdag 17 maart hun deuren om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. In principe valt de behandeling van rechtszaken stil tot en met 6 april. Lees hier verder.

De Wet herziening partneralimentatie

De wet is alleen van toepassing op een alimentatieverplichting die op of na 1 januari 2020 tussen partijen is overeengekomen of waarbij het verzoekschrift tot echtscheiding op of na 1 januari 2020 is ingediend. De wetswijziging heeft dus geen gevolgen voor bestaande alimentatieverplichtingen maar heeft verstrekkende financiële gevolgen voor scheidende partners. Er zal vaak een …

Lees verder

Deurwaarder maakt dure fout

Een deurwaarderskantoor uit Amsterdam moet 460.972 euro betalen aan een directeur in de zorgsector. Dat heeft de rechtbank deze week bepaald. Het deurwaarderskantoor had een beroepsfout gemaakt door een dagvaarding niet tijdig af te leveren. Met deze dagvaarding was de directeur in verzet gekomen tegen een verstekvonnis. Doordat de dagvaarding te laat kwam, moest de …

Lees verder

Rechtspraak: Incassoprocedure wordt eenvoudiger en sneller

Als een rekening niet betaald wordt, volgt soms in een incassoprocedure bij de rechter. De Rechtspraak wil deze procedure voor schuldenaars en schuldeisers eenvoudiger, sneller en toegankelijker maken. Lees hier verder.  

Schuldenloket rechtbank Limburg

Op 1 januari 2020 start de rechtbank Limburg met het Schuldenloket. Het Schuldenloket moet er toe leiden dat mensen met schulden eerder worden gezien en gehoord, zodat er ook gemakkelijker gewerkt kan worden aan een passende oplossing. Het Schuldenloket is een initiatief van rechtbank Limburg en is tot stand gekomen in samenwerking met de Kredietbank …

Lees verder

Cachot voor mishandelen deurwaarder

De Nieuwleusense transportondernemer die samen met zijn vrouw een deurwaarder zeer ernstig mishandelde, moet vier jaar de cel in en een flinke boete betalen. De deurwaarder is altijd nog herstellende van de verwondingen die hij opliep. Lees hier verder.