Categorie: Rechtspraak

Loonbeslag op zorgbonus – wat vindt de rechter?

Moet de zorgbonus worden gebruikt om een schuld van een zorgmedewerker versneld af te lossen, of is de schuldenaar daarvan vrijgesteld? Lees hier verder.

Nieuwe tarieven griffierechten bekend

Per 1 januari 2021 worden de griffierechten geïndexeerd. Organisaties krijgen dus volgend jaar te maken met iets hogere griffierechten en vergoedingen voor rechtsbijstand. Recent heeft minister Dekker voor Rechtsbescherming de nieuwe bedragen bekendgemaakt. Lees hier verder.

Procesreglement homologatie onderhands akkoord gepubliceerd

De Rechtspraak publiceerde op 24 november een nieuw procesreglement met betrekking tot een bijzondere categorie insolventiezaken. Het reglement is opgesteld omdat op 1 januari 2021 de Wet homologatie onderhands akkoord in werking treedt. Lees hier verder.  

Toezicht begint met vertrouwen

Als iemand in de financiële problemen zit, kan de rechter een bewindvoerder aanwijzen. Die helpt dan om het huishoudboekje weer op orde te krijgen. De rechtbank controleert vervolgens of die bewindvoerder wel goed werk levert. Heel vaak is dat zo, maar soms niet. Lees hier verder.

Schuldenrechter van Harten legt uit

Hij is als schuldenrechter betrokken bij een proef van vijf jaar die begin dit jaar is gestart bij de rechtbank Den Haag. In een interview geeft mr. Herman van Harten nadere uitleg over de werkwijze.

Dekker houdt vast aan wetsvoorstel griffierechten

Minister Sander Dekker voor Rechtsbescherming houdt vast aan de invoering van verschillende categorieën griffierecht bij lagere geldvorderingen. De VVD-bewindsman voelt niets voor het plan van GroenLinks en SP om de griffierechten voor burgers en kleine bedrijven verder te verlagen en de rekening neer te leggen bij grote bedrijven. Lees hier verder.

Rechterlijke macht klaar voor aanstaande faillissementsgolf

De rechterlijke macht is klaar voor de golf van faillissementen die door de coronacrisis wordt verwacht. Insolventierechter Piet Neijt leidde vijftien rechters op om die zaken op te vangen. Lees hier verder.

Rechtszaken blijven doorgaan in nieuw coronaregime

Rechtszaken gaan onder het nieuwe coronaregime in principe gewoon door. De aanvullende maatregelen hebben daar geen directe invloed op. De Rechtspraak roept mensen op om naar de zitting te komen. Lees hier verder.

In september meer faillissementen

Rechtbanken hebben in september 306 faillissementen uitgesproken. Dit zijn er 70 meer dan een maand eerder, waarmee een einde lijkt te komen aan de aanzienlijke daling die sinds mei van dit jaar zichtbaar was. Dit blijkt uit nieuwe cijfers van de Raad voor de rechtspraak. Lees hier verder.

Deurwaardersoverleg rechtbank Oost-Brabant

Team Civiel van rechtbank Oost-Brabant  organiseert jaarlijks een deurwaardersoverleg voor deurwaarders die in het arrondissement Oost-Brabant werkzaam zijn of in dit arrondissement gerechtelijke procedures aanhangig maken. Tijdens het overleg komen diverse onderwerpen aan de orde die de dagelijkse praktijk van de deurwaarders en rechtbank raken. Deze onderwerpen worden zowel vanuit de deurwaarders als vanuit de …

Lees verder