Categorie: Rijksoverheid

Banken moeten contant geld waarborgen

Banken moeten ervoor zorgen dat altijd met munten en biljetten betaald kan worden. Dat schrijft minister Kaag van Financiën in een brief aan de Tweede Kamer. De bewindsvrouw reageert hiermee op een verzoek van 22 juni jl. in de vaste commissie voor Financiën. Daarin werd haar verzocht met een visie op het (toekomstige) Nederlandse bankenlandschap …

Lees verder

Nieuw box 3-stelsel op basis van werkelijk rendement naar 2026

Het kabinet is van plan om belasting te gaan heffen over het werkelijke rendement in box 3. In het coalitieakkoord is afgesproken om dit stelsel in 2025 in te voeren. Het kabinet heeft op basis van een onderzoek van Capgemini besloten om dit uit te stellen tot 2026. De overbruggingswetgeving volgens de zogenaamde spaarvariant blijft …

Lees verder

Alarm over nieuw pensioenstelsel

Gepensioneerden slaan alarm over hun huidige en toekomstige koopkracht. De belofte dat het nieuwe pensioenstelsel tot een betere oude dag zal leiden, is hoogst onzeker. Daarmee wordt de belangrijkste belofte van het pensioenakkoord niet waargemaakt. Zo is te lezen in de Telegraaf. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een website gelanceerd met alle …

Lees verder

Campagne om jongeren te wijzen op risico’s van crypto’s

Wees goed voorbereid als je in crypto’s stapt en ken de risico’s. Met de campagne ‘Slim in Crypto’ wil het ministerie van Financiën jongeren informeren over de risico’s van crypto’s. Met korte video’s op YouTube, Snapchat en Twitch worden jongeren gewezen op valkuilen en te mooie verwachtingen. Lees hier verder.

Ultieme poging om koopkracht te stutten

Het kabinet doet toch een uiterste poging om de koopkrachtval van mensen met de laagste inkomens nog dit jaar te dempen. Daarnaast is er een pakket van miljarden in de maak om volgend jaar meer burgers financieel te helpen. Lees hier verder.

Kabinet onderschat volgens VNG geldzorgen burgers

De VNG vindt het ‘zeer teleurstellend’ dat het kabinet nog geen extra middelen heeft toegezegd voor het stijgend aantal huishoudens dat financiële problemen heeft. ‘Dit doet geen recht aan de enorme urgentie.’ Lees hier verder.  

Preferentie positie van de overheid

De overheid heeft zichzelf ooit een preferente positie toebedeeld bij het invorderen van schulden. Een preferente vordering heeft voorrang op een concurrente vordering. In de praktijk betekent dit dat alle gelden voor alleen dat dossier worden gereserveerd. Een deurwaarder die een preferente vordering behandelt is niet automatisch eerste beslaglegger. De gerechtsdeurwaarders moeten dus met hun …

Lees verder

Proef met videovoertuig in Dordrecht

Het videovoertuig dat de politie Eenheid Rotterdam in gaat zetten in de gemeente Dordrecht, heeft onder meer een draaibare camera op een mast en een warmtebeeldsensor. ‘Hoewel er meerdere camera’s zijn, denk aan de camera’s van de gemeente, mist de politie soms de mogelijkheid om op een snelle manier videobeelden te kunnen maken’, zegt de …

Lees verder

Deadline voor UBO-registratie weer uitgesteld

Het ministerie van Financiën heeft de invoering van het UBO-register nogmaals met enkele maanden uitgesteld. De Kamer van Koophandel slaagt er namelijk niet in om voor 1 september de achterstanden op het UBO-dossier weg te werken. De nieuwe deadline is 1 januari 2023. Lees hier verder.

Gemeenten krijgen geld extra energietoeslag in september

Het Rijk keert het budget voor de verhoging van de eenmalige energietoeslag van 800 naar 1300 euro in september uit. Het gaat in totaal om 550 miljoen euro extra bij de septembercirculaire gemeentefonds 2022. Lees hier verder.