Categorie: Lokale Overheid

Financiële problemen voor gemeenten

Meer dan driekwart van de gemeenten gaat als gevolg van de coronacrisis bezuinigen of de belastingen verhogen als de rijksoverheid geen extra geld beschikbaar stelt. Lees hier verder.

Spoedmaatregelen invordering belastingen

Gerechtsdeurwaarders werken al op deze wijze, gemeentelijke (belasting)deurwaarders kunnen vanaf 01 juni hun stukken ook in de brievenbus van de geadresseerde doen zonder direct contact met betrokkene. Lees hier verder.

Gemeenten schrijven rode cijfers

Een groot deel van de Nederlandse gemeenten heeft hun zaken financieel niet op orde. Een tekort was al aan de orde voor de uitbraak van het coronavirus, de kosten daarvan gaan voor gemeenten met zekerheid zorgen voor een verdere verslechtering van de financiële situatie. Lees hier verder.

Adviesrecht gemeenten helpt mensen met schulden

Mensen met problematische schulden krijgen straks hulp die beter is toegespitst op hun situatie. Gemeenten kunnen de rechter adviseren of deze mensen het beste kunnen worden geholpen door een beschermingsbewindvoerder, dan wel dat ze verder worden ondersteund door de gemeentelijke schuldhulpverlening. Lees hier verder.  

Signaleren en doorverwijzen van uitkeringsgerechtigden bij schulden

Schulden zijn een prioriteit voor maatschappelijke organisaties, gemeenten en uitvoeringsorganisaties, waaronder UWV. Om bij te dragen aan het voorkomen van schulden is in 2018-2019 in een pilot in Groot-Amsterdam en in Limburg een werkwijze beproefd om schulden actiever te signaleren. Lees hier verder.

Besluit beslagvrije voet

Een goede en eenduidige vaststelling van de beslagvrije voet vraagt van alle beslagleggende partijen dat zij op een zelfde manier informatie met betrekking tot de leefsituatie en de hoogte van het inkomen uit de geleverde data herleiden. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid houdt tot en met 03 april een consulatie. Lees hier verder.

Wijziging van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening

Het wetsvoorstel Wijziging van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening ten behoeve van de uitwisseling van persoonsgegevens werd op 5 maart jl. in de Tweede Kamer behandeld en aangenomen. Lees hier verder.

Te ruime beslagvrije voet berekend door gemeenten

Volgens de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG) hanteren diverse gemeenten een verkeerde beslagvrije voet bij een afdracht aan een eerste beslaglegger. Staatssecretaris Van Ark reageert in de laatstverschenen Gemeentenieuws. Lees hier verder.

Zestien auto’s in beslag genomen, 73.000 euro geïncasseerd

Tijdens een gezamenlijke controle op donderdag 09 januari door de gemeente Eindhoven, politie, Openbaar Ministerie, Belastingdienst en het RDW, is een groot aantal voertuigen in beslag genomen. Ook werd één man aangehouden. Lees hier verder.  

Een heel goed 2020 !

In dit nieuwe jaar zijn naast alle zondagen de van invordering vrijgestelde dagen: woensdag 01 januari (Nieuwjaarsdag), maandag 13 april (tweede Paasdag), maandag 27 april (Koningsdag), dinsdag 05 mei (Bevrijdingsdag), donderdag 21 mei (Hemelvaartsdag), maandag 01 juni (tweede Pinksterdag), vrijdag 25 december (eerste Kerstdag) en zaterdag 26 december (tweede Kerstdag).