Berichten van deze auteur

Rede Aboutaleb themadag 2008

Tijdens de studiedag 2008 heeft staatssecretaris Aboutaleb gesproken. Hier kunt u zijn rede nalezen.  

Impressie themadag 2008

Hier vindt u een impressie door middel van foto’s van de themadag in 2008: Erop of eronder.

Programma studiedag 2008

Lees hier het programma van de themadag 2008 ‘Erop of eronder’.

Impressie themadag 2009

Hier een impressie, door middel van foto’s, van de themadag 2009.

Landelijke themadag speciaal gericht op agressie tegen medewerkers in de publieke sector

Deurwaarders Collectief Nederland (DCN) organiseert een themadag met als onderwerp: Voorkomen is beter dan genezen over agressie tegen medewerkers in de publieke sector en daarbuiten ! Een dag waarbij iedereen welkom is die met dit probleem te maken kan krijgen. Voor het eerst wordt er direct met u gesproken over dit grote probleem en kunt u samen met de zeer deskundige inleiders van gedachten wisselen.

Klachtenregeling

Stichting Deurwaarders Collectief Nederland kent een klachtenregeling. Deze luidt als volgt: Artikel 1.1.    Een klacht als bedoeld in deze regeling is een schriftelijke uiting van ongenoegen met betrekking tot een dienstverlening of product dat door de betrokken klant of relatie van de DCN als onjuist of als niet correct of onvoldoende wordt ervaren.2.    Deze regeling …

Lees verder

Verruiming bevoegdheid tot kwijtschelding

De Eerste Kamer heeft op 10 mei 2011 wetsvoorstel 32315 – Verruiming van de bevoegdheid om kwijtschelding van gemeentelijke, provinciale en waterschapsbelastingen te verlenen als hamerstuk aangenomen.

Brief Directeur-Generaal Belastingdienst

De DCN heeft een brief doen uitgaan aan de Directeur-generaal Belastingdienst, mevr. Thunnissen. De tekst kunt u hier lezen.  

Deurwaarders en incassomensen hebben een mentale APK nodig

Baukje Westerlaken, mental coach.

Mensen die aan de onderkant van de samenleving werken, zoals deurwaarders en mensen die in de incasso werken (hierna allemaal deurwaarders genoemd om de leesgemak te verhogen), hebben naar mijn mening mentaal onderhoud nodig. Wat is dat dan, mentaal onderhoud? En waarom zou jij dat nodig hebben?