Agressie, een veel voorkomend probleem

cbs_logoMaar liefst een derde van alle werknemers in Nederland is volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in 2011 slachtoffer geweest van geweld op het werk. Dat belasting- en gerechtsdeurwaarders, zo ook politieagenten, brandweerlieden en ambulancepersoneel last hebben van agressie, was al langer bekend. Externe agressie, door klanten, leerlingen of passagiers was de meest voorkomende vorm. Slachtoffers van interne agressie voelen zich vaak minder gezond.

 

Agressie door leidinggevenden of collega’s zorgt vaak voor een langdurig ziekteverzuim.

Meer nog dan bij geweld door b.v. klanten of patiënten.

Slachtoffers van interne agressie zijn ook vaker ontevreden (zo’n 15%) over hun werk.

Bijna twee derde van de werknemers die in 2011 te maken kreeg met agressie, overwoog een andere baan te zoeken. Eén derde ondernam ook echt concrete stappen.

Algemene wensen van werknemers zijn maatregelen tegen werkdruk en werkstress aangezien die te maken zouden kunnen hebben met agressie.

Tijdens de DCN-studiedag op woensdag 10 oktober a.s. is agressie een onderwerp dat aan de orde zal komen.

De eerstvolgende VPT-beurs (inzake agressie tegen medewerkers, werkzaam in de Publieke Sector) is op donderdag 01 november 2012 in Amersfoort.   

Geen belasting-betaling ? Geen communie!

St_PieterDuitse katholieken die weigeren hun ongeveer 8% inkomstenbelasting aan de kerk te voldoen, worden door hun bisschoppen niet meer als katholiek gezien. Het recht op de Heilige Communie of een begrafenis vanuit een kerk wordt hun daardoor ontzegd. De bisschoppen kwamen waarschijnlijk met deze maatregel, omdat de inkomsten verminderen door een afname van het aantal kerkleden. Volgens het Vacitaan, dat een klacht van een katholiek die weigerde te betalen behandelde, kan een belastingweigeraar nog wel gelovig zijn.

 

De bisschoppen hebben vervolgens de regeling enigszins aangepast. Inmiddels loopt er ook een rechtszaak bij de rechtbank in Leipzig van een “wanbetaler”  die zich nog wel als lid van de kerk beschouwd.

In Nederland kennen we geen kerkbelasting meer. De belangrijkste inkomstenbron van de kerken wordt jaarlijks verkregen via de actie “Kerkbalans”  Dat betreft een vrijwillig toegezegde bijdrage waarbij overigens wel richtlijnen worden gegeven. Kerkleden kunnen overigens niet worden verplicht zich te houden aan de verstrekte richtlijnen over de bedragen welke worden verwacht.

Bijzonder verhaal met goede verhaalsmogelijkheden

goudstaafIeder deurwaarder weet het, soms moet een invorderingsprocedure (tijdelijk) worden gestaakt omdat er geen of onvoldoende verhaalsmogelijkheden zijn om de openstaande schuld mee te vereffenen. Dat probleem kende de gemeente Purmerend niet bij het verhalen van bijstandsfraude.Een inwoonster genoot zeven jaar lang van een bijstandsuitkering en streek zo de lieve somma van 90.000 euro op. Onterecht zo bleek later. De gemeente werd getipt door de politie Amsterdam.

 

Familieleden van de vrouw werden gelinkt met criminele activiteiten, tijdens een huiszoeking bij de genoemde vrouw werden goudstaven en ook een fors bedrag aan contanten gevonden. En werd er daar vervolgens beslag op gelegd. De waarde van de goudstaven werd geschat op zeker 250.000 euro.

De vrouw stelde dat het goud bij haar in bewaring was gegeven. De Centrale Raad voor Beroep ging hier niet in mee en oordeelde dat de vrouw de 90.000 euro aan bijstandsuitkering terug moet betalen. Wil of kan ze dat niet, dan bieden de goudstaven (die verborgen lagen onder het matras waar de vrouw op sliep) voldoende verhaalsmogelijkheden.

Troonrede 2012: financiƫle crisis duurt voort

prinsjesdagEen sombere troonrede met weinig vrolijk nieuws. Dit is de enig juiste constatering.

De werkloosheid zal nog verder stijgen, lasten voor burgers (waaronder de zorgpremies) en bedrijven gaan omhoog, inkomens zullen nauwelijks of niet (o.a. alle ambtenarensalaris blijven op de nullijn) toenemen en enig zicht op een snelle verbetering in de nabije toekomst is er niet.

In hoeverre alle genomen maatregelen van het Kunduz-akkoord overeind blijven, moet worden afgewacht. De BTW-verhoging van 19% naar 21% gaat zeker door, de forensentax lijkt het niet te gaan halen aangezien een meerderheid in de Tweede Kamer tegen de invoering is.

 

Over een verhoging van de locale lasten valt op dit moment nog niets te zeggen. De meeste gemeenten zijn op dit moment druk doende de tarieven voor de gemeentelijke belastingen 2013 vast te stellen.

Door een toename van mensen met een uitkering, liggen betalingsachterstanden en oplopende schulden op de loer. Voor zover nu nog niet van toepassing worden het nog drukkere tijden voor belasting- en gerechtsdeurwaarders. Zo ook zeker voor de schuldhulpverlening.

De DCN-studiedag “Invorderen van (belasting)schulden in crisistijd” op woensdag 10 oktober 2012 in Nijkerk (o.a.voor deurwaarders, administratief invorderaars en schuldhulpverleners) blijft dan ook onverminderd bijzonder actueel !

Deurwaarder aangevallen

Een 31-jarige vrouw uit Tervuren (België) heeft kort geleden een vrouwelijke deurwaarder aangevallen. Tlogo-vptoen de deurwaarder de keuken van het appartement betrad om de inboedel in beslag te nemen vanwege een openstaande schuld, liep de situatie uit de hand. De bewoonster begon te roepen en te tieren en dwong de deurwaarder om haar woning te verlaten. In de hal van het appartementsgebouw duwde ze de deurwaarder tegen de muur. Deze liep hierdoor een wond op aan het linkeroog. Toen de deurwaarder samen met haar getuige in haar auto stapte en wilde wegrijden, kwamen de bewoonster en haar vriend naar buiten en belemmerden haar de weg.

De deurwaarder belde daarop de politie die tussenbeide kwam. Het slachtoffer is als gevolg van de verwondingen een aantal dagen niet in staat geweest om te werken.

De deurwaarder heeft o.a. wegens mishandeling aangifte gedaan tegen de agressieve vrouw.

Agressie tegen deurwaarders is ook in ons land een niet onbekend verschijnsel. Tijdens de DCN-studiedag op woensdag 10 oktober in Nijkerk zal ook dit een van de onderwerpen zijn welke aan de orde gaan komen.

Op donderdag 1 november 2012 is de eerstvolgende VPT-beurs in Amersfoort, de beurs welke informatie verstrekt over agressie tegen medewerkers in de publieke sector en met name hoe hiermee moet worden omgegaan en wat de overheid hier tegen doet.

Britten onthullen gezochte belastingontduikers op site

geldGroot-Brittannië heeft een nieuw offensief gelanceerd tegen gevluchte belastingschuldenaren. Voor het eerst is een lijst gepubliceerd met de 20 meest gezochte mensen die veroordeeld of aangeklaagd zijn voor belastingfraude. Ze moeten samen nog 765 miljoenen Britse ponden (978 miljoen euro) aan belasting betalen, zo meldde de Britse minister David Gaucke (Belastingen).

De Britse belastingdienst plaatste zelfs foto’s van de gezochte fraudeurs op hun site. Doel is dat het publiek meehelpt om hen te vinden.
De dienst zegt jaarlijks 10 miljard pond mis te lopen door belastingontduiking en fraude. In Nederland is de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) druk doende om belastingfraude te bestrijden. Hoge boetes en zelfs een gevangenisstraf kunnen het resultaat zijn in het geval de FIOD een grote fraudezaak succesvol weet af te ronden.

De afgelopen jaren kreeg de zogenaamde inkeerregeling veel aandacht. Daarbij worden mensen in de gelegenheid gesteld hun in het buitenland gestalde spaargeld (dat niet was opgegeven bij de Belastingdienst) alsnog aan te geven.                                                                                                                                                                                                                                                       Het Publiceren van gezochte belastingontduikers via naam met foto, zal voorlopig in ons land nog niet aan de orde zijn.

Schokkende ervaring voor deurwaarder

Een 49-jarige Duitse vrouw heeft waarschijnlijk zo’n 2 jaar dood in haar woning in Wenen gelegen. Het gemummificeerde lichaam werd kort geleden gevonden door een gerechtsdeurwaarder, die de deur had laten openbreken. Dat heeft de plaatselijke politie tegen het Oostenrijkse persbureau APA gezegd. De deurwaarder vond de vrouw in de vervuilde huurwoning, nadat hij de deur had laten forceren om de woning te ontruimen. De woningcorporatie had 2 jaar geleden voor het laatst contact gehad met de vrouw. Daarna stuurden ze haar twee keer een aanmaning om de huur te betalen. Vervolgens waren ze ruim 1 jaar bezig om de ontruiming rond te krijgen. De vrouw was waarschijnlijk een alleenstaande alcoholist, die schijnbaar geen familie of vrienden had.  Vergelijkbare ervaringen komen wel eens vaker voor, maar vormen gelukkig nog een uitzondering.

Fiscaal fooitje

irsEen man die de Amerikaanse fiscus tipte over belastingontduiking, heeft als beloning maar liefst 104 miljoen euro ontvangen. De tipgever vertelde de fiscus in 2007, dat de Zwitserse UBS-bank klanten hielp met het ontduiken van belasting. De bank koos eieren voor haar geld en gaf, om zelf vervolging te vermijden, de gegevens van duizenden klanten inclusief hun Zwitserse bankrekeningnummer, aan de Amerikaanse fiscus. Als reactie hierop gaven zo’n 33.000 Amerikanen hun in het buitenland gestalde tegoeden op bij de fiscus. Of en tegen welk tarief de 104 miljoen euro wordt belast, is niet bekend.

Wanbetalers mogen later betalen

logo-czKlanten van zorgverzekeraar CZ uit Tilburg die in financiële problemen zijn geraakt en hun zorgpremie niet kunnen betalen, mogen van CZ  later beginnen met het afbetalen van de ontstane betalingsachterstand en de betaling uitsmeren over een langere periode. Via deze oplossing wil men bij CZ voorkomen dat mensen nog dieper in de problemen komen. Zorgverzekeraars hebben in de praktijk weinig mogelijkheden over te gaan tot sancties. Dit in tegenstelling tot b.v. woningverhuurders en energiebedrijven.

In het geval de premie voor een zorgverzekering zes maanden of langer niet wordt betaald, komt de verzekerde in een wanbetalingsregeling van het College voor Zorgverzekeraars (CvZ) terecht.

Het CvZ kan de verschuldigde premie inhouden op het inkomen van de wanbetaler.

Deze mogelijkheid bestaat sinds 2009 en sindsdien is het aantal wanbetalers van zo’n 300.000 naar ongeveer 290.000 gedaald. Om schuldenaren te dwingen  hun bestedingspatroon aan te passen en vrijwillig de zorgpremie te gaan betalen, zou een eerdere mogelijkheid tot het leggen van een beslag op het inkomen effectief kunnen zijn. Zo stellen deskundigen.

Niet iedere schuldhulpverlener helpt echt

NVVKDe Nederlandse vereniging van Volkskrediet (NVVK), welke meer bekendheid geniet als schuldhulpverleningsorganisatie, en de brancheorganisatie van bewindvoerders BPI, signaleren een toename in het aantal malafide hulpverleners. In de snel groeiende markt van mensen met financiële problemen komen schuldenaren door “foute” budgetcoaches en bewindvoerders dieper in de problemen. De schuldenlast neemt door soms torenhoge declaraties van de budgetcoach nog verder toe, voor een goede oplossing van het schuldenprobleem wordt vaak niet gezorgd.

Het aantal klachten over deze verkeerde hulpverleners wordt groter. Aangezien iedereen zich bewindvoerder, financieel adviseur of budgetcoach mag noemen, is het echter vaak moeilijk het kaf van het koren te onderscheiden.

Het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (NIBUD) adviseert mensen eerst na te gaan of de door hun gekozen bewindvoerder wel is aangesloten bij een grote branchevereniging zoals het NVVK. Dat kan problemen voorkomen.

Verder is er een nieuwe wet in voorbereiding en die zou strengere eisen moeten stellen aan bewindvoerders.

Zowel vanuit de NVVK als het NIBUD, wordt meegewerkt aan de DCN-studiedag op 10 oktober 2012.