Hondse behandeling voor belastingdeurwaarder

In augustus vorig jaar haalde een toenmalige 57-jarige inwoner  van Olst met een hondenriem uit naar een belastingdeurwaarder die zojuist beslag op zijn eigendommen had gelegd in verband met openstaande belastingaanslagen. Door te bukken wist de deurwaarder de aanval grotendeels te ontwijken en schampte de riem gelukkig slechts zijn achterhoofd. Uiteraard werd er aangifte van mishandeling gedaan en werd de man opgepakt. Eenvoudig ging dat laatste overigens niet, om zijn aanhouding te bemoeilijken gooide hij n.l. ook nog een ton met frituurvet om. Lees verder

Economische crisis houdt aan

imf_logoEen weinig optimistisch geluid kwam uit de mond van Olivier Blanchard. Deze topeconoom van het IMF verklaarde dat naar zijn mening het zeker 10 jaar duurt (gerekend vanaf het begin van de financiële crisis) voordat de wereldeconomie weer in goede vorm is. Ook in ons land hebben door de crisis veel mensen  minder te besteden. Het CBS berekende dat het beschikbare inkomen voor huishoudens in het tweede kwartaal 2012 met 2,8 procent is gekrompen. En dat is de sterkste krimp sinds het begin van de economische crisis in 2009.

 

Belangrijkste oorzaak van deze krimp is de teruggelopen werkgelegenheid. Verder is ook de inflatie debet aan de krimp van het beschikbare inkomen.

Over de problematiek van schulden voortvloeiende uit de crisis, schuldhulpverlening en het invorderen van (belasting)schulden in deze crisistijd, wordt met vele deskundigen uitvoerig gesproken tijdens de DCN-studiedag op woensdag 10 oktober 2012 in Nijkerk.

Sprekers daar zijn o.a. dhr. A. Brenninkmeijer (Nationale ombudsman) mevrouw  G. Wilmink (NIBUD) mevrouw J. de Kock (NVVK) dhr. P. Hofman (BKR)

Onder de toehoorders bevinden zich die dag o.a.veel belasting- en gerechtsdeurwaarders zo ook schuldhulpverleners.

Bingo voor Belastingdienst

BingoRegelmatig zijn er gecombineerde acties van politie, justitie en de Belastingdienst, daarbij worden dan op grote schaal automobilisten aangehouden. Zo ook tijdens het afgelopen weekend van 5 op 6 oktober jl. in de Betuwe, bij de plaatsen Zetten en Andelst. Belastingdeurwaarders van de fiscus namen in verband met openstaande belastingschulden maar liefst 21 auto’s in beslag. Van de gecontroleerde mensen hadden er achttien een belastingschuld van in totaal 1,4 miljoen euro. De politie deelde verder bekeuringen uit voor gladde banden, rijden onder invloed en het niet kunnen tonen van een rijbewijs.De actie kan als een succes worden gezien en zal naar verwachting op korte termijn een vervolg krijgen in andere regio’s.

Leuke klus voor belastingdeurwaarder?

De Gelderse gemeente Oude IJsselstreek, heeft al sinds 1999 met de plaats Boukombé  (in Benin) een “stedenband-relatie”. Binnen de relatie krijgt het innen van lokale belastingen prominent de aandacht, zo blijkt uit een publicatie op 8 oktober 2012  in  een landelijk dagblad. Dat zal ongetwijfeld resulteren in een aantal “zinvolle bezoekjes” aan Boukombé van “diverse deskundigen” op het genoemde vakgebied. Of daarbij de plaatselijke belastingdeurwaarder ook in beeld komt om mee te gaan naar Boukombé, valt overigens sterk te betwijfelen. Voor snoepreisjes, of in deze anders genoemd als werkbezoeken, worden zelden of nooit mensen van de werkvloer uitgenodigd.

Of het aantal wanbetalers in Boukombé dankzij de stedenbandrelatie  is afgenomen, valt niet op te maken uit het bericht.

Herfstvakantietip: bezoek het Belasting- & Douanemuseum in Rotterdam

logo_bedmMisschien een leuk uitje voor een stormachtige herfstdag in de naderende herfstvakantie, een bezoekje aan het  Belasting- en Douanemuseum, gevestigd aan de Parklaan in Rotterdam. In juni werd dit museum, na een verbouwing van zo’n twee jaar, door staatssecretaris Weekers van Financiën heropend. Het museum heeft een nieuwe inrichting, een betere accommodatie voor lezingen, workshops en educatie, een modern museumcafé met lounge en een geheel nieuw vormgegeven tuin als oase van rust in het drukke Rotterdam.

De bezoeker neemt grote stappen door de geschiedenis en leert waarom er belasting betaald moet worden.

Kinderen tussen 4 en 12 jaar kunnen in de Douane-Doe-Ruimte grenzen ontdekken op de weg, op het water en in de lucht. Op 13 en 14 oktober  2012 organiseert het museum het challenge weekend.

Zie verder op www.bdmuseum.nl voor o.a. openingstijdens en toegangsprijzen.

Ambtenaar bijna gewurgd

logo-vptEen man uit Deventer heeft dinsdag 3 oktober jl.  getracht een sociaal rechercheur van de gemeente Deventer te wurgen. De rechercheur bezocht samen met een collega betrokkene in verband met mogelijke bijstandsfraude. Hieraan vooraf had er een gesprek plaatsgevonden op het gemeentekantoor  en waren twijfels gerezen over het door de man opgegeven woonadres. Bij het huisbezoek bleek uit de omstandigheden dat hij daar niet woonde. Na hiermee te zijn geconfronteerd , liep het gesprek uit de hand en poogde hij de rechercheur te wurgen. De collega belde de politie en die arresteerde de man op verdenking van poging tot doodslag. Deurwaarders krijgen, ook al is het niet frequent, te maken met vergelijkbare omstandigheden.

Agressie tegen medewerkers in de publieke sector is een van de onderwerpen tijdens de DCN-studiedag op woensdag 10 oktober 2012 in Nijkerk.

Storing DCN-site

Door een hardnekkig technisch mankement, is de DCN-site enkele dagen uit de lucht geweest. Ondanks het feit dat de schuldvraag niet bij de DCN lag, hiervoor toch onze excuses. Er zijn en worden maatregelen getroffen om een herhaling te voorkomen!!

DCN weer op VPT-beurs vertegenwoordigd met eigen stand

logo-vptSinds een aantal jaren is de DCN met een eigen stand aanwezig op de VPT-beurs, de beurs waarin agressie tegen medewerkers in de publieke sector centraal staat. Op uitnodiging van de organisatie heeft de DCN weer toegezegd als vertegenwoordiging van invorderend Nederland en met name de deurwaarders aanwezig te zullen zijn. De beurs is ook dit jaar in de Rijtuigenloods te Amersfoort en wordt gehouden op donderdag 01 november 2012. Tussen 09.30 en 17.00 uur is de beurs geopend en deze is gratis toegankelijk voor iedereen die zich – binnen een organisatie met een publieke taak – bezighoudt met de aanpak van agressie en geweld.

Aanmelden voor een bewijs van toegang kan door te gaan naar www.evpt.nl/vpt-beurs/aanmelden.

Agressie tegen medewerkers in de publieke sector is ook een van de onderwerpen tijdens de DCN-studiedag op 10 oktober a.s. in Nijkerk

Privévermogen in geding bij faillissement

geld_vijftigNa het faillissement van een onderneming, is het de primaire taak van de curator om namens alle crediteuren te trachten de boedelschade zo veel mogelijk te beperken. Als een doorstart er niet in zit, zal de curator de bezittingen van de onderneming zo goed mogelijk proberen te verzilveren om de schulden van de onderneming af te kunnen lossen. De zogeheten vereffening van de boedel. In de praktijk ontvangen crediteuren vaak slechts een (klein) gedeelte van hun vordering.

 

Begin dit jaar voerde de Nederlandse overheid een herziening uit van de uit 1993 stammende Garantstelling curatoren. De regeling is bedoeld om curatoren middelen in handen te geven om een procedure te beginnen tegen bestuurders en commissarissen als het vermoeden bestaat dat zij door wanbestuur aansprakelijk zijn voor een faillissement.

Op grond van de Garantstellingsregeling ontvangt de curator van de staat een bedrag voor het nemen van bepaalde juridische acties zoals het instellen van een rechtsvordering in verband met mogelijk onbehoorlijk bestuur door de voormalige bestuurders van de failliete onderneming.

Het garantstellingsbedrag kan ook worden gebruikt voor het terughalen van geld dat kort voor of na het faillissement onverplicht door de onderneming is betaald waardoor andere curatoren zijn benadeeld.

Voor het laatst is de regeling in mei 2012 herzien. Voor bestuurders en commissarissen betekent de herziening van de regeling dat zij met meer prioriteit dan voorheen de risico’s van hun beroep in kaart moeten brengen en met alertheid hun risicobeheersing moeten uitvoeren.

Een claim op het privévermogen levert n.l. niet alleen materiële schade op maar trekt ook meestal een zware wissen op het privéleven.

Wanbetaling oorzaak faillissementen

faillietZo’n kwart van de MKB-faillissementen, vorig jaar maar liefst 2500 gevallen, is rechtstreeks terug te voeren op de wanbetaling van debiteuren. Er wordt genoeg omgezet/verdiend, echter betalingen blijven uit en men kan vervolgens zelf niet meer aan de eigen verplichtingen voldoen. De gemiddelde betalingstermijn is de afgelopen jaren opgelopen tot 43 dagen, betalingstermijnen van 60 of soms wel 90 dagen zijn echter geen uitzondering. Het toezenden van een “eerste aanmaning” wordt ten sterkste afgeraden. Het geeft aan dat in ieder geval er nog een tweede aanmaning zal volgen.

 

Niet iedere ondernemer durft echter meteen zware incassomiddelen (deurwaarder) in te zetten. Men is bang de goede relatie met de opdrachtgever te verstoren.

Ook bij de transportsector dreigen problemen.  In 75 procent van de openstaande rekeningen wordt de betalingstermijn daar overschreden.

De transportsector is op dit moment een van de branches waar het aantal faillissementen het  snelst toeneemt.