Teamleidster belastingen in verdachtenbankje

Een ambtenaar van de gemeente Roermond is, nadat de burgemeester aangifte had gedaan bij de politie, opgepakt voor het mogelijk plegen van grootschalige fraude op de afdeling financiën.

Tegen de betrokken ambtenaar, teamleidster Belastingvordering, loopt een onderzoek. Zeker zo’n 150 duizend euro zou zijn verduisterd, de vrouw is hangende het onderzoek op non-actief gesteld.

Wanbetaler verzet zich tegen inbeslagname van auto

PolitieIn de Zeeuwse gemeente Hulst is een 60-jarige inwoner uit Terneuzen aangehouden. Surveillerende agenten zagen de man zonder gordel om in zijn auto rijden en trokken het kenteken na. Daaruit bleek dat de man te boek stond als fiscale wanbetaler en dat op zijn auto beslag moest worden gelegd namens de Belastingdienst. De man wilde niet meewerken aan de beslaglegging en poogde weg te rijden toen hij de takelwagen zag. Ook maakte hij na zijn staande houding slaande en schoppende bewegingen naar de agenten. De 60-jarige man werd daarop aangehouden. Ook kreeg hij een proces-verbaal voor het rijden zonder gordel.

Invorderingswoordenboek: voor praktijk en particulier gebruik

Sinds enige tijd is de internetsite van de DCN uitgebreid met het Invorderingswoordenboek. Veel voorkomende woorden en begrippen, welke zowel mondeling als schriftelijk kunnen worden gebruikt bij het invorderen van schulden, worden nader verklaard. Het woordenboek is te gebruiken voor de praktijkman of -vrouw, maar ook voor de particulier die soms moeite heeft met het begrijpen van bepaalde woorden of uitdrukkingen.

Met het voor iedereen beschikbaar stellen van dit woordenboek hoopt de DCN de kenniskloof tussen enerzijds de invorderaar en anderzijds de schuldenaar voor wat betreft de gebruikte vaktermen te verkleinen.

Collega belastingdeurwaarder R.W. Kreeft overleden

Rene_KreeftHet bestuur van de DCN is geschokt door het bericht dat op maandag 3 september 2012  geheel onverwacht op de leeftijd van slechts 54 jaar is overleden René Willem Kreeft.

René is 15 jaar als belastingdeurwaarder werkzaam geweest bij de gemeente Amersfoort. Daarvoor was hij als zodanig werkzaam in Amsterdam. Door zijn overlijden missen wij een enthousiaste en vakbekwame collega met een grote mate van betrokkenheid bij de DCN.

Wij wensen zijn vrouw, kinderen en verdere familieleden veel sterkte met het verwerken van dit grote verlies.

H. Karelsen              C.J. Leijdekkers
voorzitter DCN         secretaris DCN


De uitvaartplechtigheid heeft op zaterdag 8 september 2012 te Leusden
plaatsgevonden.

Toeslagen onterecht uitgekeerd

BelastingdienstDe belastingdienst heeft de afgelopen jaren voor zo’n 40 miljoen euro aan toeslagen voor zorg, huur of kinderopvang, onterecht uitgekeerd. Staatssecretaris Weekers van Financiën kondigt nieuwe maatregelen aan welke er voor moeten zorgen dat er minder gefraudeerd kan worden met deze subsidiegelden. Inmiddels loopt er ook een strafrechtelijk onderzoek naar mensen die ervan worden verdacht betrokken te zijn bij deze fraude.

 

Sommige subsidieaanvragers zouden hun inkomsten uit het buitenland geheim houden voor de fiscus en op grond van een laag inkomen recht hebben op een hoge toeslag.

Grootschalige aanpak van systeemfraude, het sneller opleggen van hogere boetes (zo wil het Kabinet ondermeer dat de boetes voor herhaalde oplichting volgend jaar met 150 procent van het te betalen bedrag omhoog gaan) en het desnoods helemaal stopzetten van toeslagen in voorkomende gevallen, behoren tot de voorstellen die de fraude met gemeenschapsgeld moeten aanpakken.

Minder invorderingsrente dankzij ontbreken van acceptgiro

acceptgiroAls de Belastingdienst bij het opleggen van een aanslag vergeet een acceptgiro of een betalingskenmerk mee te sturen, hoeft de belastingplichtige geen invorderingsrente te betalen over de extra tijd die hij daardoor nodig heeft om de aanslag te betalen. In beginsel mag de Belastingdienst invorderingsrente in rekening brengen aan een belastingplichtige als deze zijn belastingaanslag te laat betaalt.

De fiscus mag de invorderingsrente berekenen over het tijdvak dat begint op de dag na de vervaldag van de laatste betalingstermijn en eindigt op de dag vóór de dag van betaling. Maar is de Ontvanger onzorgvuldig geweest bij het verzenden van de aanslag, dan is een mogelijk gevolg dat hij minder invorderingsrente in rekening mag brengen. In een zaak voor Rechtbank Breda had de Belastingdienst een man een navorderingsaanslag opgelegd. De man deed vrij lang over zijn betaling en moest daarom nogal wat aan invorderingsrente betalen. De man wees de rechtbank erop dat hij ruim drie en een halve maand extra tijd nodig had om te betalen omdat zijn aanslagbiljet geen acceptgiro bevatte en evenmin een betalingskenmerk vermeldde. De rechtbank oordeelde dat de Ontvanger op basis van het zorgvuldigheidsbeginsel geen invorderingsrente mocht berekenen over deze extra periode van drie en een halve maand.

Ombudsman spreekt ook op DCN-studiedag !

Het bestuur van de stichting Deurwaarders Collectief Nederland (DCN) heeft bekend gemaakt, dat dhr. A. Brenninkmeijer, de Nationale Ombudsman, ook zal spreken tijdens de studiedag van 10 oktober 2012 in Nijkerk. Lees verder

Laatste Nieuws

Aan de imposante lijst met sprekers tijdens de DCN-studiedag, kan inmiddels worden toegevoegd:
dhr. A. Brenninkmeijer, de Nationale Ombudsman.

Aanpassingen in het programma zijn inmiddels doorgevoerd !

Restschuld op kwart eigen huizen

Aflossing_hypotheekZo’n 25 procent van alle Nederlandse huishoudens met een eigen woning welke is belast met een hypotheek, zal in 2013 tot de conclusie komen dat de waarde van de woning de hypotheekschuld niet meer vertegenwoordigd. ING-bank verwacht dat de huizenprijzen het komend jaar nog verder dalen en het aantal huishoudens met een zogenoemde restschuld flink zal toenemen.

Volgens de Rabobank (de grootste hypotheekverstrekker in ons land) toonde de huizenmarkt ook in het vierde kwartaal van 2011 geen tekenen van herstel. Door gebrek aan vertrouwen bij consumenten, de economische malaise en de onzekerheid over de hypotheekrenteaftrek, zal hier op korte termijn geen verandering in komen.

Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) betaalden huizenkopers in februari 2012 gemiddeld 3,4 procent minder dan een jaar eerder. Alle soorten huizen zijn goedkoper geworden, vooral appartementen dalen in prijs.

De daling van de huizenprijzen is het grootst in de provincie Groningen. Hier zijn de prijzen in een jaar met 7 procent gedaald. In de maand februari 2012 werden er 240 huizen verkocht, 32,6 procent minder dan in dezelfde maand een jaar eerder.

Steeds vaker een beslag op het inkomen

salarisEen beslag op het inkomen was enkele tientallen jaren geleden een van de laatste middelen van de dwanginvordering. Eerst werd toen getracht een directe betaling af te dwingen dan wel via een beslag op roerende zaken het verschuldigde bedrag te incasseren. Achterliggende gedachte was geen derden (werkgever) te belasten met de problemen van een ander (werknemer) en verder kon een beslag op het inkomen leiden tot ontslag. Die werkwijze is in de loop der jaren enorm veranderd. Na betekening van stukken (of bij belastingen het toezenden van een postdwangbevel) is de eerste vervolgactie nadien meestal een beslag op het inkomen. En de laatste tijd regent het beslagen op inkomen, ook bij jongeren.

Jongeren (mensen onder de 30 jaar) hebben vooral problemen met het betalen van de maandelijkse zorgpremie, energienota’s en gemeentelijke belastingen. Ook postorderbedrijven en telefoonmaatschappijen scharen zich in het rijtje van schuldeisers die steeds vaker een beslag op het inkomen leggen.

 

Niet alleen jongeren zonder maar ook met een baan komen in de problemen. Volgens het Nationaal Instituut Budgetvoorlichting (NIBUD) komt dit, omdat deze generatie slecht omgaat met geld.

 

Volgens de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders ( KBvG) moeten mensen met schulden beter worden beschermd door de overheid. Uit een onderzoek blijkt dat mensen met schulden steeds vaker onder het bestaansminimum zakken.

 

Door verschillende incassomogelijkheden van diverse partijen, kan het gebeuren dat door een aantal beslagen tegelijk schuldenaren voor wat betreft het inkomen onder het wettelijk vastgelegde bestaansminimum van negentig procent van de bijstandsnorm uitkomen. Een volgens de KBvG ongewenste situatie.

 

Voorzitter Joke de Kock  van de Nederlandse Vereniging van Volkskrediet (NVVK) is van mening dat meer werkgevers personeel met schulden moeten ondersteunen. Op die manier zou o.a. het ziekteverzuim onder deze groep werknemers kunnen worden teruggedrongen.