Parkeergeldenrecord

parkeren2Wie in Amsterdam zijn of haar auto wil parkeren, moet er duur aan. Dat is algemeen bekend. Dit gegeven samen met verscherpte controles, hebben er in 2013 toe geleid dat parkeerders 166 miljoen euro hebben betaald, een absoluut record en 9 miljoen meer ten opzichte van 2012. Er zijn vorig jaar 25 miljoen controles uitgevoerd, de pakkans is dus ruim aanwezig.  Parkeerders die menen de dans te kunnen ontspringen komen vaak bedrogen uit. Met o.a. het gebruik van scanauto’s van Cition wordt gecontroleerd en via een landelijke database kunnen de controleurs zien of er parkeergeld is betaald. Het gebruik van scanauto’s staat nog wel eens ter discussie. Met name het mogelijk oneigenlijk gebruik van de verkregen gegevens roept weerstand op.

Bijvangst bij beslaglegging

HennepTijdens een beslaglegging in een woning in de Almeerse wijk Waterwijk, is ook een hennepplantage ontdekt. Agenten die de uitvoerende deurwaarder assisteerden ontdekten de hennepplantage en namen vervolgens die spullen in beslag. Er was tevens sprake van stroomdiefstal, de politie doet een onderzoek naar de eigenaar/bewoner van de woning. Tijdens de beslaglegging was overigens niemand aanwezig.

 

Het komt vaker voor dat er tijdens een beslaglegging of huisuitzetting criminele activiteiten worden waargenomen. Het is en blijft daardoor van belang dat politie-assistentie gewaarborgd blijft. Er was sprake van een wijziging, BOA’s zouden de taak van de politie moeten gaan overnemen. De DCN is en blijft hier een groot tegenstander van !

Netwerkbeheerders zouden jaarlijks vele miljoenen aan rekeningen niet kunnen innen omdat fraudeurs valse adressen of namen doorgeven. Op die adressen wordt vaak een hennepplantage aangetroffen.

De door de energieleveranciers misgelopen factuurbedragen worden uiteindelijk doorberekend en hierdoor zijn de energierekeningen onnodig hoog.

Een vergelijkbaar probleem doet zich voor bij de niet betaalde premies voor zorgverzekeringen. Via een omslag betalen de goedwillende en betalende verzekerden ook (gedeeltelijk) de nota’s van de wanbetalers.

Schulden remmen uitgaven consumenten

limo1Door dalende inkomsten als gevolg van de bezuinigingen door de overheid en verlaging van de pensioenen, is het reëel inkomen van veel consumenten afgenomen. Verder zijn de vaste lasten sinds 2008 met 12 procent gestegen. Dit gegeven in combinatie met de particuliere schuldenlast  zorgt voor een rem op het doen van bepaalde uitgaven. Er wordt met name bespaard op kleding, elektronica en spullen voor het huis zoals meubels. Daar waar mensen nog wel financiële ruimte hebben, wordt deze nu gebruikt om schulden eerst af te lossen. Analisten van de ABN Amro verwachten dat de consumptieve uitgaven pas in 2015 weer zullen gaan toenemen.

 

Het BKR maakte overigens bekend dat het aantal mensen met betalingsproblemen blijft groeien. Het 2e half jaar van 2013 nam het aantal mensen met betalingsproblemen toe met 20.000 en steeg naar een totaal van 740.000 consumenten met betalingsachterstanden.

Echtscheidingen en werkloosheid zijn voor een groot deel de oorzaak van deze toename.

De aanslag gemeentelijke belastingen welke bij veel burgers in januari of februari op de voordeurmat valt, is gemiddeld 1,4 procent hoger ten opzichte van 2013.

Op de gemeenten Noordwijkerhout, Velsen en Zeist na, stijgen in alle andere gemeenten waar hondenbelasting wordt geheven ook daar die tarieven.

Provincies verwachten meer geld te ontvangen uit de motorrijtuigenbelasting. Dit wordt vooral veroorzaakt doordat vrijstellingen voor milieuvriendelijke auto’s komen te vervallen.

Ook aan de Waterschappen zijn huishoudens meer geld kwijt en wel gemiddeld zo’n 2,8 procent.

Tegenvallende cijfers faillissementen en werkloosheid

cbs_logoIn 2013 zijn er in Nederland 12.306 faillissementen uitgesproken, een stijging van 10 procent ten opzichte van 2012. Het aantal eenmansbedrijven dat over de kop ging was 5 procent lager dan in 2012,  van de overige bedrijven nam dit toe met 12 procent. Opvallend was ook het aantal particuliere faillissementen: dit steeg met 9 procent. Er zijn ook negatieve cijfers over de werkloosheid. De werkloosheid van de Nederlandse beroepsbevolking was eind december 2013 toegenomen met 8,5 procent. In totaal zaten 668.000 mensen thuis zonder werk en dat waren er 15.000 meer ten opzichte van november 2013. In geheel 2013 zijn er ongeveer 100.000 werklozen bijgekomen.

Nieuw register voor curatele en bewind

de_RechtspraakHet openbare register waarin vermeld staat wie onder curatele is gesteld, wordt in 2014 uitgebreid. Ook mensen die onder curatele staan wegens verkwisting of problematische schulden, worden hierin opgenomen. Het nieuwe Curatele- en Bewindregister had op 1 januari 2014 gereed moeten zijn. Dat is niet gelukt, schuldeisers kunnen echter al wel navraag doen of een persoon onder bewind is gesteld.

Via Rechtspraak.nl kan via het intikken van een naam en geboortedatum worden gecontroleerd of iemand onder curatele staat. Of er sprake is van bewind vanwege een problematische financiële situatie kan vanaf 1 april 2014 op die manier worden gecheckt. Tot die tijd is het mogelijk om via het register een afschrift van een bewind aan te vragen. Dat wordt dan binnen vijf werkdagen per post toegezonden.

Meer mislukte automatische incasso’s

SEPADiverse bedrijven zoals verzekeraars, telecomaanbieders en energiemaatschappijen hebben last van de overstap naar het Europese betaalsysteem SEPA. Door deze overstap gaan, zo is gebleken, incasso’s anderhalf keer vaker mis dan vroeger. De oorzaak is dat in het nieuwe systeem slechts vijf dagen wordt geprobeerd om geld van een bankrekening te innen terwijl dit in het oude systeem werd geprobeerd in een periode van dertig dagen.

 

Of overheden inmiddels ook te maken hebben storno’s (geweigerde betaaldopdrachten inzake b.v. betalingen van belastingschuldigen) is op dit moment niet bekend. Mocht dit wel zo zijn of worden, dan kunnen er zelfs ongewild kosten voor de belastingschuldige uit voortvloeien.

De Europese Commissie wilde dat in februari 2014 de overstap naar het nieuwe betaalsysteem zou worden gemaakt. Inmiddels wordt overwogen dit met zes maanden uit te stellen zodat de nu nog aanwezige problemen eerst kunnen worden opgelost.

Kamervragen Overheidsvordering

tweede_kamerDe Kamerleden Omtzigt en Heerma van het CDA stelden vragen aan de staatssecretaris Weekers van Financiën en de minister Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid  over het gebruik van de Overheidsvordering. De Overheidsvordering wordt door de Belastingdienst al volop als invorderingsmiddel gebruikt, bij de Lagere Overheid loopt een pilot. Naar verwachting zal de Overheidsvordering in de loop van 2015 ook volledig door Lagere Overheden kunnen worden gebruikt.

Klik op vragen en antwoorden overheidsvordering inzake de vragen van genoemde Kamerleden en de antwoorden hierop.

Toename gedwongen huizenverkoop

Gedwongen_verkoopStichting Waarborgfonds Eigen Woning (WEW) heeft bekend gemaakt dat het aantal gedwongen verkopen van woningen vorig jaar verder is toegenomen. In 2013 deden 4522 huishoudens een beroep op de Nationale Hypotheekgarantie, een toename van 27 procent in vergelijk met 2012. Oorzaak was o.a. de prijsdalingen van de woningen in combinatie met de groei van de werkloosheid en de toename van echtscheidingen. Bij een gedwongen verkoop via een veiling brengt een woning gemiddeld 20.000 euro minder ten opzichte van een vrijwillige verkoop via een makelaar

Veel huishoudens financieel onder water

kleingeldHet is inmiddels bekend dat veel woningen “onder water staan”, de waarde van de woning vertegenwoordigt  niet meer de hoogte van de hypotheek. Een onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft nu uitgewezen dat het aantal huishoudens waarbij de totale waarde van de bezittingen de schulden niet meer vertegenwoordigen in de periode 2008 – 2012 zeer sterk is toegenomen.  Begin 2012 was dat van toepassing op 830.000 huishoudens, bijna  2 ½ keer zo veel als in 2008.

 

Het aantal huishoudens  dat kon beschikken over een vermogen van 0 tot 5000 euro bedroeg 24 procent.

Het gemiddelde vermogen van de Nederlandse gezinnen bedroeg begin 2012 27.000 euro, zo’n 10 procent minder ten opzichte van 2011.

De vermogensdaling  is  voor het grootste deel te wijten aan de waardedaling van de eigen woning.

Ongeveer 57 procent van de Nederlandse huishoudens heeft een eigen woning,  48 procent heeft nog een hypotheekschuld.

Ook fiscus de klos door faillissementsfraude

fraudeFaillissementsfraude heeft naar schatting de fiscus inmiddels een bedrag gekost van tussen de één en twee miljard euro. Justitie heeft met name in de Haagse regio de jacht geopend op malafide ondernemers die een janboel maakten van hun administratie en vlak voor een faillissement geld wegsluisden en/of waardevolle spullen verduisterden. Door dit handelen werden schuldeisers vaak ernstig gedupeerd. Het aantal faillissementen verdubbelde in de periode 2008-2013 van 5000 naar 10.000

Deze vorm van fraude geeft lange tijd niet de aandacht van justitie gehad welke het wel verdiende, hier blijkt nu echter een verandering in te zijn gekomen.