Deurwaarders moeten beschermd blijven door de politie

kbvgDe Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG) heeft een hernieuwde oproep uit laten gaan richting het ministerie van Veiligheid en Justitie.  Men wil dat het voorstel om een Buitengewoon Opsporingsambtenaar (BOA) in plaats van een agent ( optredende als hulpofficier van justitie) mee te sturen met een gerechtsdeurwaarders tijdens het uitoefenen van zijn/haar werkzaamheden, van tafel gaat.

 

De afgelopen weken zijn er weer diverse ernstige agressie voorvallen geweest waarbij deurwaarders waren betrokken. In een geval, waarbij zelfs werd geschoten, was politie-assistentie aanwezig en kon snel worden ingegrepen.

Tijdens de DCN studie- en actualiteitendag 2013 is de aanwezige deurwaarders verzocht hun mening over dit onderwerp kenbaar te maken.

Vanuit DCN is er vervolgens zowel richting de Tweede als eerste Kamer een brief uitgegaan met een nadere toelichting waarom de huidige bijstand door politie gehandhaafd moet blijven.

Ook de Raad van State is kritisch, met name omdat het voorstel tot wijziging enkel om budgettaire redenen is ingegeven.

Tot op heden is er geen duidelijkheid of er wel of geen aanpassing gaat komen. Tijdens de eerstvolgende DCN-studie- en actualiteitendag op 8 oktober a.s., zal dit onderwerp zeker weer aan de orde komen. Een van de sprekers op 08 oktober is KBvG-voorzitter dhr. J. Wisseborn.

Gebruik van vuurwapen bij bezoek deurwaarder

arrestatieteamDe politie rukte donderdag 20 maart massaal uit voor een schietincident in de J.H.A. Schaperlaan in Rijswijk. Een deurwaarder bezocht daar vergezeld door een agent een 32 jarige man, deze schoot vermoedelijk met een vuurwapen waarbij de agent licht gewond raakte. De bewoner trok zich vervolgens terug in zijn huis en dreigde een einde aan zijn leven te maken door de boel op te blazen. De omgeving werd ontruimd, een arrestatieteam overmeesterde vervolgens de amokmaker, die daarbij door rondvliegend glas licht gewond raakte. Er vielen verder geen gewonden te betreuren.

In Helmond is enkele dagen geleden een deurwaarder na een mishandeling op straat gewond geraakt. De daders, een 58-jarige man en zijn 36-jarige zoon, zijn door de politie aangehouden. Voor het behandelen van zijn verwondingen is de deurwaarder naar een ziekenhuis gebracht.

Budgethandboek

handboekHet NIBUD-budgethandboek 2014 is uit. Het Budgethandboek is een actueel overzicht voor iedereen die zich bezighoudt met advisering over de financiën van particulieren zoals maatschappelijk werkers, juristen, medewerkers van woningcorporaties en beleidsmedewerkers van overheden. Als doelgroep worden deurwaarders niet expliciet genoemd, het zou wellicht toch een interessant naslagwerk kunnen zijn. Het boek is op dit moment uit voorraad leverbaar en kost € 102,14 (incl. 21% BTW).Bestellingen of meer informatie via het nummer (030) 2391 350.

Meer beroep op NHG

Tekoop2Door de groeiende werkloosheid en de dalende huizenprijzen, hebben vorig jaar 4.522 huishoudens een beroep gedaan op de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) Een stijging van 27 procent ten opzichte van 2012. Het gemiddelde verlies per woning liep in 2013 op met 11 procent tot een bedrag van 38.877 euro. Nederlanders welke in het bezit zijn van een woning met hypotheek (met NHG) en die gedwongen hun huis moeten verkopen, kunnen bij langdurig inkomensverlies een beroep doen op het fonds voor het betalen van de restschuld. Sinds de voorwaarden van de NHG zijn aangescherpt, is het percentage afwijzingen voor het betalen van een restschuld overigens met 10 procent gestegen. Het leggen van een beslag op een woning kan hooguit nog worden gezien als een drukmiddel om een nog openstaand bedrag te incasseren. Een executoriale verkoop is meestal niet zinvol temeer daar bij zo’n gedwongen verkoop de opbrengst soms wel tot 30 procent onder de waarde ligt, welke kan worden verkregen bij een vrije verkoop.

Toename telefoonschulden

BellenSteeds meer jongeren kunnen hun telefoonrekening niet betalen. De gemiddelde schuld van onbetaalde rekeningen bij deze doelgroep zou 550 euro bedragen. Bij incassobureau Lindorff nam het aantal jongeren als klant met een belschuld toe met 10 procent. Het NIBUD meldt dat gezinnen met een bijstandsuitkering structureel geld tekort komen. Afhankelijk van de gezinssamenstelling zou het gaan om een bedrag van tussen de 50 en 150 euro per maand. In totaal waren er eind 2013 ongeveer 400.000 mensen die moesten rondkomen van een bijstandsuitkering. De laagste inkomensgroepen krijgen er dit jaar eenmalig een extraatje bij. Staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft met de VNG over de uitvoering van deze maatregel afspraken gemaakt. Gemeenten krijgen daarnaast de mogelijkheid om mensen van boven de 21, met een inkomen van maximaal 110 procent van het sociaal minimum, een tegemoetkoming te geven.

Bijzondere invordering

handhavingHet is bekend dat in Spanje niet alledaagse werkwijzen worden gehanteerd bij het invorderen van schulden. Zo komt het voor dat deurwaarders in opvallende kledij schuldenaren hinderlijk volgen om zo een betaling af te dwingen. De Spaanse fiscus roert zich nu ook. Medewerkers van die belastingdienst kunnen een prestatiebonus tegemoet zien als ze dit jaar meer belastinggelden weten te innen. De premie kan per werknemer oplopen tot enkele honderden euro’s netto, het staat iedere medewerker overigens vrij hier wel of niet aan mee te werken. De vakbonden steunen inmiddels deze opmerkelijke regeling. Spanje wil de op deze wijze verkregen extra inkomsten gaan gebruiken om de overheidsbegroting op orde te krijgen. Met name wil men ook trachten de “zwarte economie”, met een geschatte omvang van een kwart van het bruto binnenlands product, terug te dringen.   

Bank wil betaalachterstanden voorkomen

INGOp basis van een risico-inschatting gaat ING dit jaar met zo’n 40.000 hypotheek-klanten telefonisch of via een e-mail contact opnemen.  De bank wil via deze werkwijze voorkomen dat meer klanten te maken krijgen met een betalingsachterstand. Een toename daarvan was al aan de orde door de aanhoudende economische recessie en de daardoor toegenomen werkloosheid.Eind 2013 was er bij 1,9 procent van de ongeveer 600.000 hypotheken sprake van een achterstand.

Deurwaarders voor de klas

KlasIn ‘De week van het geld 2014’ (9 t/m 15 maart) gaven medewerkers van de Landelijke Associatie van Gerechtsdeurwaarders (LAVG) 30 gastlessen op basisscholen in Breda. Doelstelling was om kinderen bewust te maken van de waarde van het geld. Ook bankdirecteuren stonden hier en daar in ons land voor de klas. DCN komt met het voorstel volgend jaar meer deurwaarders te verzoeken om in de Week van het geld 2015 gastlessen te gaan geven. Met praktijkvoorbeelden, zonder uiteraard de identiteit van de schuldenaar bekend te maken, kan worden getracht jongeren ervan te overtuigen dat het maken van schulden zo veel mogelijk moet worden voorkomen. Het is de bedoeling om tijdens de studie- en actualiteitendag op woensdag 08 oktober hier meer aandacht aan te schenken.

Uitstel van betaling kost fiscus geld

herinneringNaar een schatting van het Financiële Dagblad heeft te fiscus ongeveer nog een bedrag van 1 miljard euro te ontvangen van bedrijven waaraan uistel van betaling is verleend. Sinds 2009 kunnen bedrijven met betaalproblemen, als crisismaatregel om de fiscale druk op het bedrijfsleven te verlichten, uitstel van betaling krijgen. De fiscus zou echter regelmatig grote bedragen moeten afschrijven omdat bedrijven waaraan uistel van betaling is verleend, alsnog failliet gaan. In 2011 gaf de Belastingdienst aan dat er een betalingsachterstand was van tussen de 350 en 630 miljoen euro. Nadien zijn er geen nieuwe cijfers meer gepubliceerd.Door de recessie is het aantal bedrijfsoverdrachten in het midden- en kleinbedrijf de afgelopen jaren ook aanzienlijk gedaald. De waarde van de ondernemingen is flink gedaald, voor kopers is het een probleem om de financiering rond te krijgen.

Meer huisuitzettingen

Tehuur1In 2013 zijn er bijna zevenduizend huisuitzettingen geweest, een toename van acht procent ten opzichte van 2012. Meer huurders komen in financiële problemen, het aantal mensen of gezinnen dat wegens een grote huurschuld uit de woning wordt gezet, neemt daardoor toe. Huurschuld is overigens niet de enige aanleiding voor woningcorporaties om over te gaan tot een huisuitzetting. Woonfraude, overlast en aangetroffen hennepplantages zijn ook een reden om over te gaan tot een ontruiming van de woning. De achterstallige huur welke woningcorporaties nog moeten ontvangen bedraagt 250 miljoen euro.