Categorie: Lokale Overheid

Leuke klus voor belastingdeurwaarder?

De Gelderse gemeente Oude IJsselstreek, heeft al sinds 1999 met de plaats Boukombé  (in Benin) een “stedenband-relatie”. Binnen de relatie krijgt het innen van lokale belastingen prominent de aandacht, zo blijkt uit een publicatie op 8 oktober 2012  in  een landelijk dagblad. Dat zal ongetwijfeld resulteren in een aantal “zinvolle bezoekjes” aan Boukombé van “diverse …

Lees verder

Toch salarisverhoging belastingdeurwaarders

De gemeentelijke belastingdeurwaarders en invorderingsambtenaren kunnen toch een geringe salarisverhoging tegemoet zijn. De VNG is van plan de gemaakte afspraken met de vakbonden na te komen. Alle gemeenteambtenaren krijgen een loonsverhoging van 1% per 1 januari 2012 en nogmaals 1% per 1 april 2012. Daarnaast wordt, afhankelijk van de salarisschaal, éénmalig € 200 of € …

Lees verder

Het handboek lokale heffingen en invordering

Tijdens de studiedag op 5 oktober 2011 werd voor het eerst ook een boekje landelijk ten doop gehouden. Het handboek lokale heffingen en invordering werd geïntroduceerd door een van de auteurs, dhr. A.J.C. Lam Op deze dag nam weer een keur van inleiders het woord waaronder substituut ombudsman mr. F. van Dooren en mevrouw dr. …

Lees verder

Verruiming bevoegdheid tot kwijtschelding

De Eerste Kamer heeft op 10 mei 2011 wetsvoorstel 32315 – Verruiming van de bevoegdheid om kwijtschelding van gemeentelijke, provinciale en waterschapsbelastingen te verlenen als hamerstuk aangenomen.