Categorie: (Gerechts)deurwaarder

Toename loonbeslag bij jongeren

Volgens creditmanagementorganisatie GGN blijkt uit haar jaarlijkse onderzoek “Zo betaalt Nederland 2014” dat het aantal loon- en bankbeslagen bij jongeren in 2013 is gestegen van 11% naar 16%. Het aantal huishoudens dat rood staat is gestegen van 42% naar 46%, slechts 47% van de huishoudens zegt goed rond te kunnen komen. Het betaalgedrag van Nederlanders …

Lees verder

Geen beslag op studiefinanciering

De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) heeft met de Nationale ombudsman afgesproken dat er namens de DUO geen beslag meer wordt gelegd op de studiefinanciering welke studenten ontvangen. Dit werd indirect door een deurwaarder gelegd via een derdenbeslag op een banktegoed. Het saldo op de bankrekening bestond zo goed als uitsluitend uit het bedrag van de …

Lees verder

Hondse behandeling voor belastingdeurwaarder

hondenriemIn augustus vorig jaar haalde een toenmalige 57-jarige inwoner  van Olst met een hondenriem uit naar een belastingdeurwaarder die zojuist beslag op zijn eigendommen had gelegd in verband met openstaande belastingaanslagen. Door te bukken wist de deurwaarder de aanval grotendeels te ontwijken en schampte de riem gelukkig slechts zijn achterhoofd. Uiteraard werd er aangifte van mishandeling gedaan en werd de man opgepakt. Eenvoudig ging dat laatste overigens niet, om zijn aanhouding te bemoeilijken gooide hij n.l. ook nog een ton met frituurvet om.

Debiteuren en crediteuren in de knel door ongelijke incassobevoegdheden

Bijgaand rapport is het resultaat van een onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders. De onderzoekers van de Hogeschool Utrecht en de Landelijk Organisatie Sociaal Raadslieden (aangesloten bij de MOgroep) hebben op verzoek van de gerechtsdeurwaarders de knelpunten in kaart gebracht die de groep schuldenaren die in een problematische schuldsituatie …

Lees verder

Geen beslag op flatscreen TV?

In 2009 heeft de voorzieningenrechter te Assen een uitspraak gedaan inzake een executoriaal beslag en de (geplande) verkoop hiervan. Uit het vonnis blijkt dat, in dit geval, het beslag op een flatscreen TV en de verkoop hiervan, onrechtmatig is.

Deurwaarder informeert te weinig?

De casus, zoals voorgelegd door de Nationale Ombudsman dhr. A. Brenninkmeijer op 21 april 2012 in de Telegraaf, geeft aanleiding tot een reactie.

Het gaat om een mevrouw die een bedrag verschuldigd is aan haar energiebedrijf. Een gering bedrag van € 45,17. Zoals is aangegeven, is mevrouw verschillende keren door haar energieleverancier  verzocht dit bedrag te betalen. Gebruikelijk is, dat energiebedrijven in die aanmaningen aangeven dat er bij het uitblijven van betaling incassomaatregelen worden getroffen en dat hieraan hoge kosten verbonden kunnen zijn.

Binnentreding woning

Dit formulier, te vinden onder menu-item ‘Documenten’, ontwikkeld door de DCN, wordt met succes gebruikt door veel belastingdeurwaarders, werkzaam bij de Lagere Overheid in ons land. Het is, zeg maar, een hedendaags model van het voormalige en verouderde politiebriefje.

Schuldenproblematiek is in grote mate gedragsproblematiek

Mensen met schulden belanden steeds vaker onder het bestaansminimum. Die norm is wettelijk vastgesteld op negentig procent van een bijstandsuitkering. Maar steeds meer schuldenaren zakken daar dus onder. Dit staat in een onderzoek dat is gedaan in opdracht van de gerechtsdeurwaarders in Nederland. Een gesprek met Nadja Jungmann, lector ‘schulden en incasso’ aan de Hogeschool …

Lees verder

Deurwaarders en incassomensen hebben een mentale APK nodig

Baukje Westerlaken, mental coach.

Mensen die aan de onderkant van de samenleving werken, zoals deurwaarders en mensen die in de incasso werken (hierna allemaal deurwaarders genoemd om de leesgemak te verhogen), hebben naar mijn mening mentaal onderhoud nodig. Wat is dat dan, mentaal onderhoud? En waarom zou jij dat nodig hebben?