Categorie: Lokale Overheid

Schuldhulp gemeenten kan beter

Nadja Jungmann, Lector Schulden en Incasso aan de Hogeschool Utrecht, onderzocht samen met docenten van de Hogeschool hoe gemeenten de regels voor de uitvoering van de schuldhulpverlening toepassen. De conclusie uit het onderzoek is dat de meeste gemeenten de schuldhulpverlening kosteloos aanbieden, maar dit niet doen volgens de regels. Vaak komen mensen met schulden daardoor …

Lees verder

Hervorming gemeentelijke belastinggebied

Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Staatssecretaris Wiebes van Financiën hebben in een brief aan de voorzitter van de Tweede Kamer een aantal overwegingen geschetst welke een rol spelen bij een hervorming van de gemeentebelastingen. Ook worden bouwstenen gepresenteerd hoe zo’n hervorming vormgegeven zou kunnen worden en wat de uitkomsten daarvan zijn. De hervorming is …

Lees verder

Gemeente in de rol van schuldbemiddelaar?

hulp bij schuldenMensen die schulden hebben moeten daarvoor niet meer te maken krijgen met het CJIB, maar met de gemeente waarin ze wonen. De gemeente moet de schulden overnemen en handelt de zaken af met de schuldeisers. De schuldenaar betaalt zijn/haar schulden aan de gemeente. Dat is althans het voorstel van de Amsterdamse wethouder Vliegenthart (SP) Mocht deze overname goed werken, dan kan de gemeente ook de schulden van de Belastingdienst, DUO en UWV overnemen. De PvdA Tweede Kamerfractie ziet wel wat in het voorstel, de VVD is mordicus tegen. Laatst genoemde partij vreest dat het door de gemeente betaalde geld niet bij de schuldenaren zal worden geïnd en dat uiteindelijk de belastingbetaler het kind van de rekening zal worden.

Leuke klus voor belastingdeurwaarder?

De Gelderse gemeente Oude IJsselstreek, heeft al sinds 1999 met de plaats Boukombé  (in Benin) een “stedenband-relatie”. Binnen de relatie krijgt het innen van lokale belastingen prominent de aandacht, zo blijkt uit een publicatie op 8 oktober 2012  in  een landelijk dagblad. Dat zal ongetwijfeld resulteren in een aantal “zinvolle bezoekjes” aan Boukombé van “diverse …

Lees verder

Toch salarisverhoging belastingdeurwaarders

De gemeentelijke belastingdeurwaarders en invorderingsambtenaren kunnen toch een geringe salarisverhoging tegemoet zijn. De VNG is van plan de gemaakte afspraken met de vakbonden na te komen. Alle gemeenteambtenaren krijgen een loonsverhoging van 1% per 1 januari 2012 en nogmaals 1% per 1 april 2012. Daarnaast wordt, afhankelijk van de salarisschaal, éénmalig € 200 of € …

Lees verder

Het handboek lokale heffingen en invordering

Tijdens de studiedag op 5 oktober 2011 werd voor het eerst ook een boekje landelijk ten doop gehouden. Het handboek lokale heffingen en invordering werd geïntroduceerd door een van de auteurs, dhr. A.J.C. Lam Op deze dag nam weer een keur van inleiders het woord waaronder substituut ombudsman mr. F. van Dooren en mevrouw dr. …

Lees verder

Verruiming bevoegdheid tot kwijtschelding

De Eerste Kamer heeft op 10 mei 2011 wetsvoorstel 32315 – Verruiming van de bevoegdheid om kwijtschelding van gemeentelijke, provinciale en waterschapsbelastingen te verlenen als hamerstuk aangenomen.