Verhoging belastingvrije kilometervergoeding/hervorming motorrijtuigenbelasting

Vanaf 01 januari is de belastingvrije kilometervergoeding voor reiskosten verhoogd van € 0,10 naar € 0,21 per kilometer. Per 01 januari 2024 gaat dit naar € 0,22 per kilometer. De bedragen zijn voor reiskosten tijdens het werk en voor woon- werkverkeer. Lees hier verder. In het coalitieakkoord is afgesproken dat de motorrijtuigenbelasting wordt hervormd  voor alle personen- en bestelauto’s. Vanaf 2030 betalen autobezitters dan niet meer voor autobezit, maar voor het aantal kilometers dat zij met hun auto rijden. Het betrouwbaar registeren van het aantal gereden kilometers is daarvoor essentieel. Om inzicht te krijgen in geschikte (technische) systemen voor deze registratie, heeft het kabinet onderzoek laten doen. Dit onderzoek is op 19 januari aan de Tweede Kamer aangeboden. Lees hier verder.