Gerechtsdeurwaardersverordening treedt in werking per 01 februari 2023

In de loop van haar twintigjarig bestaan heeft de KBvG gebruikgemaakt van haar regelgevende bevoegdheid door een reeks verordeningen, nadere voorschriften, bestuursregels en informele documenten vast te stellen. De ledenraad en het bestuur van de KBvG hebben dit gehele bestand van KBvG-regelgeving tegen het licht gehouden en – in termen van de effectiviteit, de consistentie en de volledigheid daarvan – in onderlinge samenhang herijkt.
Het resultaat hiervan is de Gerechtsdeurwaardersverordening. Lees hier verder.