Visie op de deurwaarderij 2022-2025

In 2016 is de Visie op de Deurwaarderij Belastingdienst 2020 geschreven. De doelstellingen van die visie waren afgeleide doelstellingen voor de Belastingdienst uit de Investeringsagenda van mei 2015. Te weten: beter presteren, goedkoper en meer in control zijn. Die zijn voor de deurwaarderij vertaald naar een optimale kasopbrengst, goede kwaliteit en snelle doorlooptijd tegen minimale kosten. Via informatie gestuurde inning en betere geautomatiseerde ondersteuning wordt efficiency gerealiseerd. Anno 2022 beschikt de deurwaarder van de Belastingdienst over een geautomatiseerde ondersteuning voor zijn beslagopdrachten (UBO), heeft hij een iPad waarmee hij bij de belastingschuldige zijn werk kan doen, is de bestuurlijke informatie op landelijk- en directieniveau gerealiseerd en zijn er (wettelijke) maatregelen ingevoerd die het beslagproces hebben vereenvoudigd. Hiermee zijn belangrijke doelen uit de visie gehaald. Lees hier verder.