Hof van Justitie van de Europese Unie zet een streep door een publiek toegankelijk UBO-register

Op 22 november 2022 heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie uitspraak gedaan over de verenigbaarheid van het UBO-register met het recht op eerbiediging van het privéleven en het recht op bescherming van persoonsgegevens. Deze uitspraak is gedaan naar aanleiding van prejudiciële vragen die de Luxemburgse rechter had gesteld. Het Hof oordeelt dat de voorgeschreven publieke toegankelijkheid tot de informatie in het UBO-register ongeldig is. Tot die tijd zijn registratieplichtigen niet ontslagen van hun verplichting om tijdig de relevante UBO-informatie aan te leveren. Wel zouden registratieplichtigen kunnen overwegen om hun UBO-registratie te wijzigen om een verzoek te doen tot afscherming van de UBO-gegevens. Nieuw opgerichte registratieplichtigen kunnen bij de eerste inschrijving van de UBO’s meteen een verzoek tot afscherming doen. Dat beroep op de afschermingsgrond kan desgevraagd worden gemotiveerd door te verwijzen naar het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie. Lees hier verder.