Geen actie meer nodig voor niet-bezwaarmakers box 3

Bij de Belastingdienst kan men de enorme stroom nieuwe bezwaarschriften niet aan. Het kabinet zegt dat alle niet-bezwaarmakers aanspraak kunnen maken op een nieuwe uitspraak van de Hoge Raad, mocht de Hoge Raad (HR) belastingplichtigen in een nieuwe procedure in het gelijk stellen. Niet-bezwaarmakers met box 3 inkomen over de jaren 2017-2020 hoeven hiervoor geen verzoek in te dienen. Lees hier verder.