Tijdelijk verbod om kleinverbruikers van gas en elektra af te sluiten

Voor de komende winterperiode 22/23 gelden bij betalingsachterstanden andere maatregelen. De gewijzigde omstandigheden hebben te maken met de huidige energiemarkt, als bijzondere maatregel is daardoor in die periode een algeheel afsluitverbod van kracht. Alleen wanneer aantoonbaar aan drie extra procedurevoorschriften is voldaan, mag worden afgesloten. Daarnaast geldt bij het aanbieden van een betalingsregeling een verplichting tot heraansluiting. Lees hier verder.