Verplicht van het gas af

Huiseigenaren die niet van het gas af willen, kunnen hiertoe worden verplicht. Het Wetsvoorstel gemeentelijke instrumenten warmtetransitie, dat nu bij de Raad van State ligt, zal het deze groep onmogelijk maken zich nog te verzetten. Over de kosten die deze verplichting voor betrokkenen met zo meebrengt wordt geen duidelijkheid gegeven. De ontwerp-memorie van toelichting heeft het hier slechts in algemene termen over, door aan te geven dat betaalbaarheid een gedeelde verantwoordelijkheid is van gemeenten en het Rijk, en dat de aanwijsbevoegdheid om meerdere redenen waarschijnlijk een kostenverlagend effect heeft’. Lees hier verder.