Subsidie voor verdere opschaling van het Schuldenknooppunt

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid kent stichting Schuldenknooppunt een subsidie toe om de verdere opschaling van het Schuldenknooppunt mogelijk te maken. Volgens SZW is het Schuldenknooppunt een van de bewezen effectieve aanpakken om schulden sneller op te lossen. De Aanpak geldzorgen, armoede en schulden van het nieuwe kabinet wil, mede voor de uitwerking van het coalitieakkoord, bewezen effectieve aanpakken opschalen en het voortbestaan waarborgen. Het Schuldenknooppunt draagt ook bij aan het waarmaken van de visie en veranderdoelen voor de schuldenketen. Focuspunt in die visie  is een samenhangende gegevensuitwisseling in de schuldenketen. Daarnaast kunnen, door deze subsidie, de zes grote uitvoeringsorganisaties van de rijksoverheid de komende 10 jaar gebruik maken van het Schuldenknooppunt. Lees hier verder.