Leven van burgers ‘ontwricht’ door strenge sociale zekerheid

Weeffouten in de sociale zekerheid zorgen voor ontwrichte levens, gevoelens van machteloosheid en wantrouwen richting de overheid. Die ‘hardvochtige effecten’ zijn niet op te lossen door maatwerk in de uitvoering. Ze vragen om een fundamentele herziening van het stelsel. Dat stellen onderzoekers die in opdracht van het ministerie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) knelpunten in de sociale zekerheid onderzochten. Lees hier verder.