Uitspraak over hardheidsclausule

Wanneer iemand vindt dat een belastingwet in zijn/haar situatie een onbedoeld gevolg heeft, kan een verzoek om toepassing van de hardheidsclausule worden ingediend. Er moet dan worden gevraagd aan de Belastingdienst om af te wijken van de regels die in de wet staan. De hardheidsclausule kan alleen in bepaalde uitzonderlijke situaties een oplossing bieden. Het beroep op de hardheidsclausule kan alleen worden gedaan indien een wettelijke bepaling onbillijke gevolgen heeft. Tegen de uitspraak is geen bezwaar of beroep mogelijk. Het Gerechtshof in Den Haag deed op 13 januari in hoger beroep een uitspraak en gaf het ministerie van Financiën in overweging de hardheidsclausule toe te passen. Lees hier verder.