Het handboek lokale heffingen en invordering

Tijdens de studiedag op 5 oktober 2011 werd voor het eerst ook een boekje landelijk ten doop gehouden.

Het handboek lokale heffingen en invordering werd geïntroduceerd door een van de auteurs, dhr. A.J.C. Lam Op deze dag nam weer een keur van inleiders het woord waaronder substituut ombudsman mr. F. van Dooren en mevrouw dr. N. Jungmann.