CJIB heeft medewerking aan minnelijke schuldenregeling verruimd

Al sinds 2007 werkt het CJIB mee aan schuldhulpverlening en de daarbij horende minnelijke schuldenregelingen. Voorheen was een minnelijk traject pas mogelijk na volledige betaling van de zogeheten niet-saneerbare vorderingen. Als gevolg hiervan kon geen schuldenregeling tot stand komen en werden schulden van andere schuldeisers ook niet gesaneerd. Dat is nu anders geworden. Met ingang van 01 december 2020 is het CJIB gestart met een verruiming van medewerking aan de minnelijke schuldenregeling (MSNP) Lees hier verder.