Gemeente mag ook bij schending inlichtingenplicht instemmen met schuldregeling

Met ingang van 15 november mogen gemeenten, de Sociale Verzekeringsbank en het UWV ook instemmen met een schuldregeling als de hulpvrager de inlichtingenplicht heeft geschonden. Schending van de inlichtingenplicht werd tot nu toe altijd gezien als poging tot fraude, hoewel het in veel gevallen om vergissingen gaat. De bijbehorende boete stond een schuldregeling in de weg, maar dat is vanaf 15 november dus verleden tijd. Lees hier verder.