Het contact tussen de klant en de deurwaarder

De Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG) heeft kort geleden de adviezen ten aanzien van betekeningen en beslagleggingen iets aangepast. Lees hier verder. Vanuit de media wordt vernomen dat het kabinet gaat besluiten om met ingang van 25 september de “anderhalve meter maatregel” te laten vervallen. Gelet op dit laatste en het gegeven dat er geen sprake is van enige uniformiteit (de ene deurwaarder bezoekt de klant wel gewoon, een ander doet snel stukken in de brievenbus) lijkt een nieuwe aanpassing van de adviezen en een andere werksituatie per 01 oktober 2021 aannemelijk. Immers, een goed en direct contact tussen de deurwaarder en de klant is van belang voor beide partijen.