Deurwaarders en de coronabetekening

Met het steeds verder versoepelen van de coronamaatregelen, komt ook de coronabetekening ter sprake. Van deze vorm van betekening, waarbij direct contact tussen de deurwaarder en de schuldenaar (ook al is dat mogelijk) juridisch niet nodig is, kan in ieder geval gebruik worden gemaakt tot 01 augustus van dit jaar. Een verlenging na die datum is altijd mogelijk, zolang de Covid-maatregelen gelden kan op deze manier betekend worden. Het staat de deurwaarder uiteraard vrij om vanaf nu er de voorkeur aan te geven om direct contact te hebben met de schuldenaar. Gepaste afstand is daarbij uiteraard wel aan te bevelen, een telefonisch contact voor extra uitleg na een coronabetekening is echter een goed alternatief. Lees hier verder.