Bijstandsgerechtigden met schulden mogen vragen om beslag op vakantiegeld in plaats van maandelijkse uitkering

De gemeente Nijmegen wil op verzoek mogelijk maken dat bij bijstandsgerechtigden waarbij sprake is van beslaglegging op inkomsten door schulden, er ingehouden kan worden op de vakantietoeslag in plaats van de maandelijkse uitkering. GroenLinks stelde hier vragen over, nadat duidelijk werd dat er bij ruim 200 gemeenten, waaronder Nijmegen, door de deurwaarder beslag gelegd is op méér geld dan wettelijk mag. Inhouden op de vakantietoeslag zou dan voor minder financiële problemen kunnen zorgen. Lees hier verder.