Nieuwe deurwaarderswet brengt schuldenaars in problemen

Een nieuwe wet leidt ertoe dat veel mensen die met de deurwaarder te maken krijgen, te weinig overhouden om van te leven. Schuldhulpverleners trekken hierover al weken aan de bel. Het gaat om de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet, die begin dit jaar inging. De beslagvrije voet is het deel van het inkomen waarop de deurwaarder geen beslag kan leggen. Bij de wet hoort een rekenmodel, dat bepaalt hoe hoog die beslagvrije voet is. Lees hier verder. Kamerlid Senna Maatoug (GroenLinks) stelde over het onderwerp vragen aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Lees hier verder.