Wetswijziging beslag- en executierecht: fase drie

De wetswijziging waarmee het beslag- en executierecht wordt herzien is vanaf 1 oktober 2020 gefaseerd in werking getreden. De derde en laatste fase op 1 april 2021 maakt het administratief beslag op motorrijtuigen mogelijk. Daarmee moet het in beslag nemen van een auto, motor, caravan of aanhangwagen efficiënter worden. Nu moet een deurwaarder het voertuig daadwerkelijk zien om er beslag op te kunnen leggen, terwijl via het kentekenregister van de RDW eenvoudig is vast te stellen of iemand een motorrijtuig of aanhangwagen op zijn naam heeft staan. Dit administratief beslag moet wel meteen in het kentekenregister te worden ingeschreven (zodat de tenaamstelling wordt geblokkeerd), waardoor het motorrijtuig of de aanhangwagen niet op naam van een derde kan worden gesteld. Een beslag op het motorrijtuig of aanhangwagen waarbij het object meteen wordt afgevoerd naar een bewaarplaats, blijft ook mogelijk.  De acht belangrijkste wijzigingen op een rij:                                                                                                    —Stevigere beslagvrije voet (art. 475a Rv). Naast de beslagvrije voet die geldt bij loonbeslag, wordt ook een beslagvrij bedrag op een bankrekening in acht genomen. Op dat bedrag kan in geval van beslag onder een bank geen beslag worden gelegd. Dit beslagvrij bedrag geldt per bankrekening en kan dus cumuleren.
Beslagvrije goederen gemoderniseerd. Het soort en aantal roerende zaken waarop geen beslag mag worden gelegd (‘lijfsgoederen’ zoals kleding etc.) is uitgebreid. Er mag onder meer ook geen beslag worden gelegd op goederen die een schuldenaar nodig heeft om te voorzien in zijn levensonderhoud, denk dan aan bijvoorbeeld werkmateriaal van een stukadoor.
Schuldverhogend verhaalsbeslag wordt verboden. Indien het beslag en de executie (naar verwachting) meer kost dan het oplevert, is beslag niet meer toegestaan. Het verhaalsbeslag mag dus niet meer uitsluitend worden ingezet als pressiemiddel (art. 441 lid 3 Rv).
De deurwaarder kan bij banken informeren of de schuldenaar daar bankiert. Daarmee wordt bewerkstelligd dat niet onnodig (en dus kostenverhogend) bankbeslag wordt gelegd (art. 475aa Rv).
Versimpeling én versnelling derdenverklaring (art. 475 lid 2, 476a, 476b en het Besluit Verklaring derdenbeslag Rv). De termijn waarna de derde dient te verklaren wordt verkort van vier naar twee weken.
Administratief beslag op motorrijtuigen mogelijk (art. 442 Rv). Voor het leggen van beslag op een voertuig kan registratie van het beslag bij de RDW volstaan; de deurwaarder hoeft het voertuig niet daadwerkelijk aan te treffen.
Ook roerende zaken kunnen voortaan online geveild worden (art. 463 lid 2 Rv en 464 Rv).
De kantonrechter is bevoegd in executiegeschillen die zijn ontstaan naar aanleiding van een uitspraak van de kantonrechter (art. 438 Rv).

Herziening beslag- en executierecht