Kredietbarometer: daling geregistreerde betalingsproblemen

Sinds de start van de coronapandemie is het aantal mensen met een consumptief krediet afgenomen. Eind 2019 hadden bijna 9,4 miljoen Nederlanders een consumptief krediet, eind december 2020 waren dit er nog geen 8,8 miljoen. Het percentage Nederlanders met geregistreerde betalingsproblemen nam ook af: van 4,75% van alle inwoners ouder dan 18 jaar eind 2019 naar 4,49% eind 2020. Lees hier verder.