Week van het geld 2021

Op 22 maart a.s. start de 10e Week van het geld, een jubileumeditie! De voorbereidingen zijn in volle gang. Het Deurwaarders Collectief Nederland werkt al diverse jaren mee aan dit gebeuren door het geven van gastlessen op scholen. Wilt u als deurwaarder, bewindvoerder of schuldhulpverlener ook meewerken aan de Week van het geld 2021. Klik dan  hier voor meer informatie.