Kleine aanpassing programma DCN studiedag 2013

StehouwerIn verband met zaken welke spelen rondom het beëindigen van zijn werkzaamheden als Nationale ombudsman per 01 januari 2014, ziet dhr. A. Brenninkmeijer helaas geen gelegenheid de DCN studie- en actualiteitendag 2013 bij te wonen en het woord te voeren. Het afronden van een aantal dossiers is te tijdrovend en niet te combineren met diverse spreekbeurten in het land.

Dhr. Brenninkmeijer laat zich op 09 oktober vervangen door mevrouw mr. A.Stehouwer. Zij is op 24 april 2007 door de Tweede Kamer benoemd tot substituut Nationale ombudsman, op 1 oktober 2012 is haar nieuwe ambtstermijn voor de duur van zes jaar ingegaan.

Mevrouw Stehouwer is zeer nauw betrokken geweest bij de totstandkoming van het rapport In het krijt bij de Overheid.