Ombudsman komt met aanbevelingen

brenninkmeijer2Eind oktober / begin november komt de Nationale ombudsman met aanbevelingen om mensen die krap bij kas zitten te beschermen tegen deurwaarders die hun boekje te buiten gaan. Uit een door de Ombudsman na veel ontvangen klachten gedaan onderzoek , moet blijken dat er nogal veel misgaat bij met name  het niet juist hanteren van de beslagvrije voet. Door middel  van diverse casussen gepubliceerd via zijn column in de Telegraaf, heeft de Ombudsman hier herhaaldelijk melding van gemaakt, nu volgt dus een rapport.

Een rapport over belastingdeurwaarders zal  vervolgens ook nog verschijnen.

Dhr. Brenninkmeijer beëindigt aan het einde van dit jaar zijn werkzaamheden als Nationale ombudsman. Hij wordt per 01 januari 2014 lid van de Europese Rekenkamer. Over zijn opvolger zijn nog geen mededelingen gedaan.