BOA in plaats van agent ?

BOAHet Ministerie van Veiligheid en Justitie deelde ons desgevraagd mede, dat er een wetsvoorstel naar de Tweede Kamer is verzonden met daarin het voorstel om BOA’s  (Bijzonder Opsporings- Ambtenaren) de plaats te laten innemen van agenten op het moment dat er door (belasting)deurwaarders om assistentie wordt gevraag zoals b.v. bij ontruimingen van woningen of beslagen op inboedels. Naar de mening van de DCN is dit geen goed voorstel, het roept zelfs vragen op over b.v. de veiligheid van de deurwaarders. Is die wel voldoende gewaarborgd na deze wijziging ?

 

Verder roept minister Opstelten van genoemd ministerie regelmatig dat agressie tegen overheidsdienaren (daaronder vallen ook deurwaarders) hard zal worden aangepakt. Of de inzet van BOA’s  daarbij een krachtig signaal is naar de samenleving, mag zwaar worden betwijfeld.

Het wijzigingsvoorstel zal op 09 oktober a.s. zeker, ook al is het geen hoofdonderwerp, aan de orde komen tijdens de DCN studie- en actualiteitendag.

De interesse om deze dag te bezoeken is bijzonder groot, de inschrijving is dan ook inmiddels gesloten.