Almelo pakt geweld tegen ambtenaren aan

GeweldDe gemeente Almelo wil in de strijdt tegen agressie en geweld tegen ambtenaren, telefoongesprekken gaan opnemen. De aanleiding hiertoe is een telefonische bedreiging van een belastingschuldige tegen een ambtenaar. In het geval een aanslag OZB niet zou worden ingetrokken, zou de Almelose belastingschuldige met een pistool naar het gemeentehuis komen om mensen neer te schieten. De gemeente deed aangifte van dit dreigement, de zaak werd echter door het Openbaar Ministerie geseponeerd. Reden: het was een verhaal van een ambtenaar tegen een burger.

 

Begin dit jaar werd een medewerker van de gemeente Almelo in de hal van het stadhuis aangevallen door een bezoeker. Deze sloeg met een hamer twee gaten in het hoofd van een ambtenaar. Sindsdien is er in de hal cameratoezicht en worden beveiligers ingezet.

Het is altijd goed om op te treden tegen geweld, of deze oplossing afdoende is moet de praktijk uitwijzen. Feit is wel dat het voor buitendienstambtenaren zoals BOA’s en belastingdeurwaarders geen enkele soulaas biedt. In een situatie waarbij agressie/geweld zich voordoet tegen een belastingdeurwaarder, moet er dus maar vanuit worden gegaan dat het OM de woorden van deze deurwaarder zwaarder laat wegen dan de woorden van de burger. De praktijk is ook hier echter soms weerbarstig.