Procesreglement homologatie onderhands akkoord gepubliceerd

De Rechtspraak publiceerde op 24 november een nieuw procesreglement met betrekking tot een bijzondere categorie insolventiezaken. Het reglement is opgesteld omdat op 1 januari 2021 de Wet homologatie onderhands akkoord in werking treedt. Lees hier verder.