ING in het gelijk gesteld

Een consument klaagt over een volgens haar onjuist verwerkte storttransactie. Zij vordert een bedrag van € 18.000,-. Dat is het verschil van het door haar in de stortautomaat ingevoerde bedrag (€ 19.000,-) en het bedrag dat zij stelt van de stortautomaat terug te hebben gekregen (€ 1.000,-). De Commissie stelt vast dat Consument niet is geslaagd in het leveren van het bewijs dat de stortautomaat slechts € 1.000,- en niet € 19.000,- heeft terug gegeven. De vordering wordt daarom afgewezen. Lees hier verder.