Stichting LOBCM

Op 21 augustus 2020 zijn de handtekeningen gezet voor de officiële oprichting van de stichting LOBCM. Door de oprichting van deze stichting hebben de NBPB en de NBBI de branche voor o.a. bewindvoerders en inkomensbeheerders verder weten te verenigen. De afgelopen 3 jaren is intensief met elkaar samengewerkt om dit te realiseren. Het uiteindelijk doel is om alle brancheorganisaties met elkaar te laten participeren en zo onder een grote koepel het aanspreekpunt te zijn voor de branche. Op termijn wellicht de stap om alle brancheverenigingen als één organisatie verder te laten gaan.