Herzieningen beslag- en executierecht in werking per 1 oktober 2020

Het Besluit tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 3 juni 2020 tot wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de Faillissementswet in verband met de herziening van het beslag- en executierecht, is gepubliceerd. De wet treedt op enkele onderdelen na, op 1 oktober 2020 in werking. De wet beoogt het bestaansminimum van schuldenaren te beschermen, beslag en executie efficiënter te maken en te voorkomen dat beslag en executie uitsluitend als pressiemiddel worden ingezet. Per 1 oktober 2020 treedt onder meer in werking de aankondiging van de executieverkoop via een algemeen toegankelijke website. Per 1 januari 2021 treden in werking de bepalingen die zien op het beslagvrije bedrag voor beslag op bankrekeningen en het opvragen van rekeninginformatie bij de bank. Per 1 april 2021 treden in werking de bepalingen die zien op de invoering van een administratief beslag op voertuigen met een kentekenregistratie. Dit administratief beslag dient meteen in het kentekenregister te worden ingeschreven (zodat de tenaamstelling wordt geblokkeerd), waardoor het voertuig niet op naam van een derde kan worden gesteld. Verder wordt het College van Burgemeesters en wethouders verantwoordelijk voor het meevoeren en opslaan van ontruimde zaken na een woningontruiming.