Strengere aanpak van geweld tegen mensen met publieke functie

Iemand die geweld pleegt tegen mensen die een publieke taak uitvoeren, komt er straks in de rechtbank niet meer vanaf met een taakstraf. Een taakstraf past niet bij de strengere aanpak die het kabinet voorstaat. Het gaat niet alleen om geweld en agressie tegen politiemensen, brandweer of opsporingsambtenaren, maar ook om bijvoorbeeld medewerkers in de zorg of gevangenissen die  een publieke taak hebben. Ook al wordt deze beroepsgroep niet expliciet genoemd, mag worden aangenomen dat e.e.a. tevens van toepassing is op geweld tegen deurwaarders. Daders zullen dan altijd een celstraf moeten uitzitten, staat in een wetsvoorstel. Lees hier verder.