Nieuwe voorzitter KBvG

De Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG) heeft per 01 november 2020 een nieuwe voorzitter. Michaël Daniël Brouwer, de huidige voorzitter van de ledenraad van de KBvG, neemt dan de voorzittershamer over van Wilbert van de Donk. Na een periode van zes jaar treedt hij af en is niet herkiesbaar. Wilbert van de Donk is nog wel als voorzitter/spreker aanwezig tijdens het DCN-symposium op 07 oktober in Nijkerk, waarschijnlijk een van zijn laatste publieke optreden in functie als voorzitter KBvG.