Verbazing bij NVVK over communicatiekeuze Belastingdienst

De NVVK verbaast zich over de keuze van de Belastingdienst om 10.000 toeslagouders een ambtelijke brief te sturen met verwijzing naar een telefoonnummer en een reactieformulier. De ouders moeten erop reageren om daadwerkelijk compensatie te krijgen voor de handelwijze van de dienst in de toeslagenaffaire. Lees hier verder.