Succesvolle DCN-studiedag 2012: bezoekers zeer tevreden !

De DCN kan terugkijken op een succesvolle studiedag, woensdag 10 oktober jl.

Dat kan worden opgemaakt uit het evaluatieformulier, ingevuld en na afloop ingeleverd door een groot aantal bezoekers. Met een gemiddeld cijfer van bijna een 8 (er was gevraagd een cijfer toe te kenen) werd uiting gegeven van de kwaliteit van deze studiedag.

De dag werd geopend door de burgemeester van Nijkerk, dhr. Gerard Renkema. Hij veronderstelde te zijn uitgenodigd vanwege het eerste lustrum van de studiedagen. In zijn speech gaf hij een korte indruk van de omstandigheden in Nijkerk inzake het onderwerp van de studiedag.

Het speet hem niet de gehele dag aanwezig te kunnen zijn in verband met een volle agenda. De bezoekers adviseerde hij Nijkerk in 2013 eens te bezoeken in verband met de festiviteiten rondom “Nijkerk 600 jaar stad”

Het spits van de sprekers werd afgebeten door dhr. André Moerman, een autoriteit  in de wereld van de invordering en schuldhulpverlening. Als mede-architect van het rapport Paritas Passé gaf hij zijn mening over o.a. ongelijke incassobevoegdheden en de bankvordering.

In verband met een wegens dringende privé-omstandigheden  afwezige mevrouw Gerjoke Wilmink (iets dat zij bijzonder betreurde) schoof het programma iets op en werd dhr. Peter Hofman van het BKR de tweede spreker. Zijn bijdrage over o.a. vroegsignalering van schulden riep zoveel vragen op, dat hij bij het beantwoorden hiervan werd geassisteerd door mevrouw Joke de Kock, voorzitter van de NVVK.

Haar aansluitende inleiding over o.a.  afgesloten convenanten met diverse schuldeisers, kwaliteit van schuldhulpverlening e.d. leverde hier een daar pittige reacties vanuit de zaal op.

In verband met de betreurde afwezigheid van Gerjoke Wilmink, konden wel alle vragen worden beantwoord.

Van het wederom uitstekend verzorgde lunchbuffet in de Schakel werd volop genoten en de reacties daarop waren lovend.

Tijdens de lunch werd DCN- en dagvoorzitter dhr. Henk Karelsen door aanwezige medewerkers van het kantoor van de Nationale Ombudsman geïnformeerd over het feit, dat het bezoek van dhr. Alex Brenninkmeijer aan de Tweede Kamer zou uitlopen. Na telefonisch contact met dhr. Brenninkmeijer bleek (op het allerlaatste moment) dat zijn bijdrage aan de studiedag helaas niet kon doorgaan.

Daardoor kreeg mevrouw Nadja Jungmann als eerste na de lunch het woord.

Evenals in 2011 bij de vorige DCN-studiedag hield zij een vlammend betoog over de problematische schuldsituatie waarin vele huishoudens verkeren. Zoals altijd wist zij de volle zaal toehoorders volledig aan zich te binden en alle vragen naar volledige tevredenheid  te beantwoorden.

Namens het CJIB voerde vervolgens dhr. Albert Visser het woord. Hij gaf o.a. uitsluitsel over het Rijksincassobureau.

Dat hieraan wordt gewerkt is zeker, zo ook dat het nog een aantal jaren zal duren voordat dit definitief gestalde gaat krijgen. Op een vanuit de zaal gestelde vraag of ook meteen belastingen voor de fiscus zouden worden geïncasseerd, werd als antwoord gegeven dat dit niet aan de orde was.

De laatste spreker die dag was mevrouw Jeanne van Grunsven. Was er een toename van agressie tegen b.v. deurwaarders in verband met de crisis ? Werd agressie nu wel of niet serieus genomen door met name justitie ?

Het onderwerp leverde bepaald geen eensluidende mening op, maar gaf wel stof tot nadenken.

Nadat de studiedag was afgrond, konden de bezoekers een certificaat van deelname in ontvangst nemen en desgewenst nog even napraten een drankje drinken.

Deze DCN-studiedag 2012 was gewaardeerd met 2 FOLO-PE-punten en 5 KBvG studiepunten.

De dag werd bijgewoond door 2 bestuursleden van de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders en verder was het bureau van de Nationale ombudsman met  5 medewerkers vertegenwoordigd.

Verder waren er o.a. medewerkers van de Belastingdienst, diverse gemeenten, Waterschappen, woningcorporaties, schuldhulpverleningsinstanties en vele gerechtsdeurwaarderskantoren aanwezig.

Het bestuur van de DCN kan samen met het organiserende team terugkijken op een succesvolle studiedag 2012 en richt zich binnenkort op de studiedag 2013.